Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van de inzet van 6 ervaringsdeskundigen die vertrouwd zijn met NO KIDDING visie en methode. Doel is dat deze ervaringsdeskundigen deelnemen aan casusbesprekingen (pilot 2 GGZ-instellingen en 2 Sociaal wijkteams/Jeugd¬zorg) en curriculumontwikkeling (pilot 2 HBO-onderwijsinstellingen) als logisch vervolg op jarenlange inzet tijdens interactieve workshops.

 

• Ontwikkelingsfase april 2019: leerdoelen formuleren, curriculum opstellen, werkvormen kiezen;

• Implementatiefase mei 2019: werving en selectie van 6 ervaringsdeskundigen en 3 co-trainers, werving en selectie 3 pilot organisaties (GGZ-instelling, gemeente, HBO-instelling). Co-trainers garanderen aansluiting van opleiding bij de praktijk. Zij beschikken over eigen professionele ervaring binnen werkveld en zorgen ook voor individuele coaching van 2 ervaringsdeskundigen in de praktijk door supervisie, naast intervisiebijeenkomsten;

• Scholingsfase: juni-juli 2019: 5-daagse interne training (10 aaneengesloten dagdelen). Onze meerjarige ervaring leert dat deze vorm beste perspectief biedt op stabiliteit van ervaringsdeskundigen in het werkveld.

• Uitvoeringsfase augustus-november 2019: inzet en begeleiding van ervaringsdeskundigen in het werkveld;

• Evaluatiefase december 2019.

 

Eigen ervaringsdeskundige van NO KIDDING (gecertificeerd en didactisch geschoold) is verantwoordelijk voor projectleiding. Facilitaire ondersteuning gebeurt vanuit projectbureau NO KIDDING; inhoudelijke supervisie door directeur.

Doel van inzet ervaringsdeskundigen in professionele werkveld is dat (aankomend) professionals vanuit NO KIDDING-visie en werkwijze (zie: www.nokidding.nl) primair preventief gaan werken d.w.z. preventie vanaf het eerste contact met cliënt. Focus op cliënt en diens behoeften stimuleert diens herstel en empowerment en voorkomt ook veel problemen op latere leeftijd (geestelijk, fysiek, relationeel, sociaal). Noodzaak van veranderde attitude bij hulpverlening wordt ondersteund door recent onderzoek (zie www.verwey-jonker.nl).

 

De nieuwe 5-daagse training bouwt voort op bestaande, interne opleiding (HOME 3, zie bijlage) waarin vrijwilligers met eigen ervaringen met kindermishandeling worden getraind om ervaringskennis gericht in te zetten tijdens interactieve workshops. Tijdens deze workshops zorgt een getrainde presentator voor voldoende veiligheid van de ervaringsdeskundige en tegelijk voor geleide interactie met deelnemers zodat leermoment effectief worden benut. Na de nieuwe training kunnen ervaringsdeskundigen zelfstandig deelnemen aan overleg met professionals in werkveld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website