Projectomschrijving

Doorontwikkeling HBO keuze onderwijsmodule ‘Interprofessioneel werken ten behoeve van personen met verward gedrag in de wijk’.

Professionals uit de zorg, welzijn en veiligheidssector komen regelmatig in aanraking met verward gedrag. Zij kunnen in alle fasen van het hulpverleningsproces betrokken zijn in de preventie van escalaties, het signaleren van crisisgedrag, het verzorgen van crisisbegeleiding en het bieden van herstelondersteuning.

Doel

Hiervoor wordt een interprofessionele keuze onderwijsmodule ontwikkeld en getoetst door 2 Hogescholen (HU & Inholland).

Werkwijze en borging

In het wijkgericht werken gaat het traditionele sectorgerichte denken plaatsmaken voor sector overstijgende benaderingen. Hierin zijn diverse kansen en valkuilen in het hulpverleningsproces. Juist een solide interprofessionele samenwerking kan hierin het verschil maken. In het najaar van 2019 zal het getoetste eindproduct zal breed toepasbaar moeten worden in het Hoger Onderwijs.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website