Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen, verliezen vaak ook de hoop op herstel, op een leven dat zij met of zonder beperkingen als zinvol ervaren. In het project "In eigen kring " willen we een Herstelwerkplaats inrichten waar mensen samen met lotgenoten op basis van eigen regie aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel kunnen werken. Naast vrije ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen, bestaat het programma uit informatieve bijeenkomsten met zelforganisaties, cursussen die groepsgewijs of individueel gevolgd kunnen worden en zelfhulpgroepen. Op deze manier kan iedereen overeenkomstig zijn wensen en mogelijkheden, deelnemen aan de Herstelwerkplaats. Voor mensen uit de omgeving van de cliënt: familie, professionals en vrijwilligers worden workshops georganiseerd over het belang van zelfhulpgroepen en over herstel ondersteunende zorg opdat zij het herstelproces kunnen ondersteunen. Het project is een samenwerking van LEVgroep (Welzijnsorganisatie), Markieza (academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid)en GGzE.

De aanvraag wordt ondersteund door de gemeente Oirschot.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website