Projectomschrijving

In Dongen zien wij de laatste jaren een stijging van het aantal meldingen en incidenten in verband met verward gedrag. Het gaat in veel gevallen om personen die we met de reguliere ondersteuning niet goed kunnen bereiken.

Wijk-ggz’er

Gemeente Dongen gaat daarom starten met een wijk-ggz'er. De wijk-ggz'er heeft korte lijntjes met onze netwerkpartners en is in staat om personen met een psychische kwetsbaarheid op een laagdrempelige manier te benaderen. Hij of zij bouwt op deze manier een vertrouwensrelatie op en is in staat een vinger aan de pols te houden. Wanneer het toch een keer dreigt mis te lopen, is de wijk-ggz'er in staat dit tijdig te signaleren (zelf of via anderen) en weet dan ook hoe te handelen. Indien nodig wordt er opgeschaald of doorverwezen.

Doel

Wij hopen met deze aanpak bij te dragen aan een nog beter leefklimaat in onze gemeente.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website