Projectomschrijving

De gemeente Montfoort heeft middels een startsubsidie en de regionale samenwerking U16 al de nodige stappen gezet op het gebied van de aanpak van verward gedrag. Echter is gaandeweg geconstateerd dat de sluitende aanpak vraagt om een creatieve verbinder met maatwerkoplossingen. De verbindingsofficier wordt hierin gezien als de ideale oplossing.

Doel

Gedurende acht maanden zal de verbindingsofficier ondersteuning bieden op het gebied van de aanpak van verward gedrag, waarbij de cliënt en zijn of haar omgeving centraal staat. De verbindingsofficier zal hierbij effectief en deskundig de problematiek in beeld brengen en maatwerk oplossingen bieden.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met SWOM (Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten), de participatieraad en Ferm Werk vanuit het domein welzijn. De politie wordt betrokken vanuit het domein veiligheid. Daarnaast is woningcorporatie GroenWest betrokken. De samenwerkingspartners zullen samen met indirect betrokkenen streven naar een sluitende en cliëntgerichte aanpak.

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website