Projectomschrijving

Professionals in de wijk krijgen vaker te maken met mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek. Zij hebben niet altijd voldoende deskundigheid om hen op tijd de goede hulp te bieden. Omstanders weten zich met de situatie geen raad of ervaren overlast.

Doel

Een medewerker van GGz Breburg wordt ingezet om als Wijk-GGD’er te ondersteunen. De Wijk-GGD’er heeft kennis en ervaring op het gebied van mensen met psychiatrische problematiek. Hij is er voor deze mensen zelf, maar ook voor buurtbewoners, vrijwilligers en professionals die met hen te maken krijgen. Hij denkt mee, kijkt mee en gaat mee. Als het nodig is schakelt hij snel door naar de gespecialiseerde zorg. Op deze manier worden problemen vroeger gesignaleerd en sneller opgepakt. Hiermee wordt erger voorkomen en op tijd de juiste ondersteuning geboden.

Samenwerkingspartners

De gemeente Drimmelen werkt in deze aanpak samen met de partners op het gebied van veiligheid, wonen, welzijn en zorg. Ook worden ervaringsdeskundigen bij de aanpak betrokken.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website