Projectomschrijving

Als er sprake is van complexe psychiatrische problematiek in de wijk missen professionals soms kennis en kunde. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet (op tijd) de passende ondersteuning krijgt of juist te snel naar gespecialiseerde zorg wordt doorverwezen.

De wijk-GGD’er

In Etten-Leur wordt een wijk-GGD’er ingezet, uitgevoerd door een medewerker van GGz Breburg met kennis over en ervaring met mensen met psychiatrische problematiek. Deze medewerker krijgt de ruimte om daar aan te sluiten waar men te maken krijgt met gedrag van of vragen over mensen met psychiatrische problematiek die in de wijk wonen. De wijk-GGD’er denkt mee, kijkt mee, gaat mee en als dat nodig is kan er snel geschakeld worden naar gespecialiseerde zorg. Er is geen verwijzing of indicatie nodig.

Doel

Problemen vroeg signaleren zodat we erger voorkomen en de juiste ondersteuning op het juiste moment wordt ingezet.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website