Projectomschrijving

Bij GGz Eindhoven wordt de Open Dialogue methode, een bijzondere nieuwe vorm van hulpverlening die in Finland is ontwikkeld, ingezet in de behandeling van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. GGzE is een van de eerste instellingen die Open Dialogue in Nederland toepast en heeft de ambitie om daarin een koplopersrol te vervullen.

Open Dialogue methode

De methode stelt de cliënt en diens netwerk centraal. Uitgangspunt van de methode is dat alle besluitvorming over de behandeling en ook de behandeling zelf in volledige openheid met het gehele relevante netwerk van de cliënt en de cliënt zelf plaats vindt volgens het principe “nothing about me, without me”. Het netwerk wordt samen met de cliënt vanaf het begin betrokken bij het vaststellen van de benodigde hulp.

Doel

Het doel van dit project is om de Open Dialogue methode te implementeren binnen de FACT en IHT teams van GGzE en om een aantal eHealth tools te evalueren en deze geschikt te maken voor toepassing bij de Open Dialogue methode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van co-creatie met ervaringsdeskundigen en deelnemende behandelaren.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

E-mental health

Preventie en behandeling van psychische klachten zonder het gebruik van internet is in de praktijk nauwelijks meer denkbaar. Interventies via internet hebben de toekomst: het is effectief, toegankelijk en de kosten zijn beperkt. Online zelfhulp interventies bereiken zo’n 2% van de populatie. Daarom financiert ZonMw diverse onderzoeken naar e-mental health.

> overzicht van e-mental health projecten

  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website