Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit projectplan is gericht op verdere implementatie van de crisiskaart in de regio Zuid-Holland Zuid. 10 organisaties en 17 gemeentes willen de krachten bundelen om de crisiskaart verder uit te rollen zodat zoveel mogelijk kwetsbare burgers met een risico op verwardheid snel in het bezit zijn van een crisiskaart en zij daarmee beter opgevangen kunnen worden bij een (dreigende) crisis. Hiervoor is het belangrijk dat de crisiskaart beter bekend wordt bij de doelgroepen (en hun naasten), professionals, ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers waardoor er een betere aansluiting komt tussen alle betrokken partijen en er meer crisiskaartconsulenten kunnen worden opgeleid. Met de mogelijke subsidie vanuit ZonMw willen wij de implementatie van de crisiskaart in Zuid-Holland Zuid in gang zetten, samen met onze samenwerkingspartners.

Dit project heeft betrekking op de eerste bouwsteen van de ‘aanpak personen met verward gedrag’. Programmalijn 2 Stimuleringsprojecten voor mensen met verward gedrag. Hierbij gaat het om de inbreng van de persoon zelf, iemand maakt zelf afspraken over wat voor hem/haar belangrijk is tijdens een crisis en houdt de eigen regie over zijn leven ook wanneer hij/zij in crisis raakt. De samenwerking van de partijen maakt het mogelijk om een sluitende aanpak te realiseren.

Verward gedrag kan samenhangen met een ernstige psychiatrische aandoening, maar er kan ook sprake zijn van een verstandelijke beperking, dementie, medicijn- of middelengebruik of een ziekte als diabetes. Vaak treedt verward gedrag op in combinatie met verlies van werk, schulden of na een ingrijpende emotionele gebeurtenis.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website