Projectomschrijving

Dit project is gericht op verdere implementatie van de crisiskaart in de regio Zuid-Holland Zuid. Het project zorgt voor meer inbreng van de persoon zelf: hij (of zij) maakt zelf afspraken over wat voor hem belangrijk is tijdens een crisis en houdt de eigen regie over zijn leven, ook als hij in crisis raakt.

Doel

Doel is dat zoveel mogelijk kwetsbare burgers met een risico op verwardheid snel een crisiskaart hebben, zodat ze beter opgevangen kunnen worden bij een (dreigende) crisis.

Werkwijze

Om dit te bereiken moet de crisiskaart beter bekend zijn bij de doelgroepen (en hun naasten), professionals en ervaringsdeskundigen. Zo komt er een betere aansluiting tussen alle betrokken partijen en kunnen er meer crisiskaarten gemaakt worden. In dit project gaan wij de crisiskaart in Zuid-Holland Zuid implementeren, samen met onze samenwerkingspartners: 9 organisaties en 17 gemeentes bundelen hun krachten. De samenwerking van de partijen maakt het mogelijk om een sluitende aanpak te realiseren.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website