Projectomschrijving

Aanleiding

Het project ‘Via integrale ondersteuning naar herstel van mensen met verward gedrag’ had het doel om te komen tot een in de praktijk bewezen, duurzaam inzetbare, innovatieve, overdraagbare, herstel ondersteunende aanpak. Deze aanpak werd gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen cliënt, omgeving, regionale organisaties en ervaringsdeskundigen. Dit leidt tot een significante kostenreductie en een verhoogd welzijn bij de doelgroep en naastbetrokkenen. Na de start van het project is gebleken dat het inzichtelijk maken van de kostenreductie en het verhoogd welbevinden moeilijker is dan dat werd gedacht.

Doel

Met dit actieonderzoek wordt er geprobeerd het lopende praktijkproject goed te kunnen uitvoeren. Meer specifiek is het doel om verbeterd inzicht in de aspecten kostenreductie en verhoogd welbevinden te krijgen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website