Projectomschrijving

Stichting Lumen Holland Rijnland ontwikkelt samen met ervaringsdeskundigen van organisaties in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang een gedeelde visie op herstel en ervaringsdeskundigheid.

Doel

Iedere ervaringsdeskundige heeft specifieke, waardevolle cliëntervaringen, maar onderling is nog geen sprake van een gedeelde ‘hersteltaal’ of een overkoepelend cursusaanbod. Het doel van dit project is een passend opleidingstraject ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen uit de verschillende doelgroepen.

Werkwijze

Ervaringsdeskundigen van bovengenoemde organisaties vormen een werkgroep onder leiding van een projectleider vanuit Lumen. De werkgroep evalueert het huidige cursusaanbod van Lumen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt het cursusmateriaal omgewerkt naar een brede basiscursus met wisselende modules of naar een aantal specifieke versies. Het conceptmateriaal wordt door een testgroep onderzocht. De ontwikkelde cursussen worden ingezet binnen diverse pilots op het gebied van herstelondersteuning in de regio Holland Rijnland.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website