Projectomschrijving

In de huidige situatie worden inwoners met verward gedrag vaak verwezen naar specialistische zorg. Vaak is de mentale verwardheid echter een gevolg van allerlei problemen. Inzet van specialistische zorg is dan onvoldoende effectief. In Apeldoorn gaan aanbieders van zorg en ondersteuning samenwerken om deze inwoners op diverse levensgebieden beter te helpen.

Doel

Het doel is om inwoners met verward gedrag en problemen op levensgebieden sneller van de zorg en ondersteuning worden voorzien, waarbij hun meest dringende probleem het eerst wordt aangepakt. Eerste stap daarin is het ontwerpen van een gemeenschappelijke intake.

Werkwijze

Voor het implementeren en borgen van dit ontwerp wordt een projectsubsidie aangevraagd. Dit project richt zich op de bouwstenen 3 en 6 uit de sluitende aanpak:

  • door gezamenlijk signalen vroegtijdig te herkennen kan er direct doorgepakt worden
  • toeleiding naar zorg, begeleiding of ondersteuning gebeurt vanuit een passende persoonsgerichte aanpak

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website