Projectomschrijving

Het is bekend dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) er baat bij hebben als familieleden of andere naastbetrokkenen goed worden voorgelicht en ondersteund. Deze kennis komt uit de praktijk en wordt in wetenschappelijke onderzoeken bevestigd. Familieleden hebben zelf ook ondersteuning nodig om op de been te blijven, zeker als er sprake is van zorgmijding.

Doel

In dit project worden familieleden gecoacht door een ervaren familielid en een psychiatrisch verpleegkundige bij hun pogingen om de patiënt ertoe te bewegen om zich te laten behandelen. Het is van groot belang dat de familieleden weten hoe ze met de patiënt kunnen omgaan en hoe ze hem of haar naar behandeling kunnen toe leiden.

Borging

Op grond van de opgedane ervaringen hoopt dit project gemeenten ervan te kunnen overtuigen om na afloop van dit project deze coaching van families van zorgmijders verder te financieren uit WMO-gelden.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website