Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1500 cliënten van Stichting Pameijer, de organisatie waar ik werk als ervaringsdeskundige, zijn 55 jaar of ouder. Dit aantal zal in de toekomst steeds groter worden. Tevens werken er 484 oudere medewerkers in onze organisatie. Het is belangrijk dat mensen ook tijdens het ouder worden, ondersteuning blijven krijgen die aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden.

Op basis van eigen ervaring als 'senior' en ervaringsdeskundige in de GGZ is de centrale vraag in deze subsidieaanvraag: Hoe kan een senior wiens herstel door het ouder worden uit het evenwicht is/aan het geraken is/ of mogelijk in de toekomst uit het evenwicht dreigt te geraken dat evenwicht in herstel versterken?

Hierbij rekening houdend met fysieke en psychische klachten én wat je nodig hebt om een prettig leven te leiden.

Wat wij willen gaan doen is het zelfhulpinstrument WRAP® inzetten in een pilot voor twee gemengde groepen ouder wordende GGZ cliënten en medewerkers. Voorafgaand zullen we deze algemene programma’s qua inhoud en proces afstemmen op de leeftijdsgroep 55+. Deelnemers zullen het aangereikte materiaal inzetten, versterken en er een opbouwend en versterkend oordeel over geven. Na onderzoek en evaluatie beschikken we over een herstelprogramma specifiek gericht op evenwichtig ouder worden. WRAP® (Wellness Recovery Action Plan) is een evidence-based zelfhulpinstrument. Tijdens 8 bijeenkomsten (per groep) van 2 uur leren gemiddeld 8 deelnemers om met dit instrument greep op hun leven te krijgen én te houden onder begeleiding van 2 ervaringsdeskundige WRAP®-facilitators. Bewust heb ik er voor gekozen ouder wordende GGZ cliënten en ouder wordende medewerkers gezamenlijk hiervoor uit te nodigen. Na afloop (en evaluatie/bijstelling) en geschiktheid zullen we dit breder aanbieden en integreren in de dienstverlening voor ouder wordende cliënten en ondersteuning van ouder wordende medewerkers. Ook willen we kijken of we dit aanbod breder in ons werkgebied beschikbaar kunnen stellen, bijvoorbeeld in de Huizen van de Wijk (eventueel in samenwerking met Welzijn).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website