Projectomschrijving

Problematiek rondom mensen met ‘verward gedrag’ krijgt veel aandacht.

Doel

Dit onderzoek:

  1. analyseert de wijze waarop de centrale en gemeentelijke overheden, alsmede professionals die te maken hebben met mensen met verward gedrag, de opvang van en zorg voor deze mensen vormgeven. Er wordt daarbij specifiek gekeken naar de invulling en voortgang van de vele projecten die daarvoor de afgelopen jaren zijn opgezet.
  2. maakt een opzet voor een grotere evaluatie die de effecten van deze projecten en maatregelen op de problematiek gaat analyseren.

Werkwijze

We maken in de voorstudie gebruik van vooral kwalitatieve onderzoeksmethoden (documentenanalyse, interviews) waarbij we ook een aantal ‘patient trajectories’ in kaart gaan brengen. Daarnaast kijken we welke data waar beschikbaar is en zetten we een raamwerk op voor de grotere evaluatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website