Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MHFA is een cursus die in Australië ontwikkeld is om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen in hun omgeving te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en wordt gegeven door gecertificeerde trainers. Doel van het actie- en evaluatieonderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de succesfactoren, faalfactoren en ervaren effecten van MHFA. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 5 praktijkprojecten. Het actieonderzoek wordt uitgewerkt met behulp van een ontwikkelwerkplaats, praktijkobservaties, digitale evaluatie en interviews met cursisten, trainers en hulpontvangers. De ontwikkelwerkplaats wordt in dit onderzoek gebruikt om de trainersinstructie te verbeteren en om kwaliteitscriteria en aandachtspunten voor de Nederlandse context te formuleren. De eindproducten zijn een aangepaste trainersinstructie en een publicatie met de onderzoeksbevindingen. Tevens organiseren we een landelijk congres.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek levert informatie op die te vertalen is naar de praktijk. Uit de interviews met trainers blijkt dat vooral de kwaliteit van de trainers belangrijk is voor de uitvoering van de cursus. Met name voor de dynamiek in de cursusgroep en voor de uitvoering van praktijkopdrachten en oefeningen in rollenspelen. Ook vinden zij het belangrijk dat aan het begin van de cursus aan verwachtingen management wordt gedaan en dat de bekendheid van MHFA wordt vergroot door meer gebruik te maken van social media, reclame op radio/tv en door een landelijk boegbeeld voor MHFA.

Uit de interviews met cursisten blijkt dat de cursus als begrijpelijk en zinvol wordt ervaren. Enkele verbeterpunten zijn het vakjargon en gedateerde filmpjes. Cursisten geven aan dat ze door de MHFA-cursus geleerd hebben om psychische problemen te herkennen en bespreekbaar te maken en dat het hun bewustzijn van het bestaan van psychische aandoeningen heeft vergroot. Bij het vermoeden van psychische problemen wijzen zij eerder op het belang van het zoeken van hulp. De meeste cursisten vinden zichzelf voldoende toegerust om iemand met een (acuut) psychisch probleem te helpen. Of ze daadwerkelijk tot actie overgaan, hangt vooral af van de (veiligheid van) de situatie, de ernst van de problematiek en de persoon in kwestie. Bij een bekende zouden ze eerder handelen dan bij een onbekende.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MHFA is een cursus die in Australië ontwikkeld is om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen in hun omgeving te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en wordt gegeven door gecertificeerde trainers. Onderzoek toont aan dat de MHFA-cursus tot meer kennis over psychische gezondheid, betere herkenning van psychische aandoeningen en tot een afname in stigma leidt. Doel van het actie- en evaluatieonderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de succesfactoren, faalfactoren en ervaren effecten van MHFA. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 5 praktijkprojecten die voor de uitvoering van de cursussen subsidie hebben ontvangen van ZonMw. Het actieonderzoek wordt uitgewerkt met behulp van een ontwikkelwerkplaats, praktijkobservaties, digitale evaluatie en interviews met cursisten, trainers en hulpontvangers. De ontwikkelwerkplaats wordt in dit onderzoek gebruikt om de trainersinstructie te verbeteren, kwaliteitscriteria te ontwikkelen voor borging van MHFA en om specifieke aandachtspunten voor MHFA in de Nederlandse context te formuleren. Om meer zicht te krijgen op de succes- en faalfactoren van de cursus en de aansluiting bij specifieke doelgroepen worden praktijkobservaties verricht. Om de ervaringen met en effecten van de cursus MHFA te monitoren wordt een digitale evaluatie uitgevoerd en worden interviews gehouden met trainers, cursisten en hulpontvangers. De eindproducten van het onderzoek zijn een aangepaste trainersinstructie en een wetenschappelijke publicatie met de onderzoeksbevindingen. Verder organiseren we een landelijk congres over MHFA.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website