Projectomschrijving

Ervaringsdeskundigen trainen professionals

Dit project wil een interactieve training ontwikkelen, gericht op:

  • bipolaire stoornissen
  • depressie
  • angst- en dwangstoornissen
  • autismespectrumstoornissen.

Ervaringsdeskundigen geven deze trainingen aan professionals binnen het sociaal domein. De training verbindt theorie met praktijk en zal zorgen voor meer openheid, meer begrip en minder stigma.

Doelen

De doelen van dit project zijn:

  1. Het professioneel inzetten van eigen praktijkervaringen van ervaringsdeskundigen waarmee ze bijdragen aan het verbeteren van herstel en empowerment. Tegelijkertijd doen ze hiermee zelf nieuwe werkervaring op.
  2. Professionals instrueren over de grote diversiteit van de psychische aandoeningen in de praktijk, naast het theoretische kader.
  3. Het creëren van meer begrip en betere begeleiding voor de cliënten door de professionals.

Doelgroepen

De doelgroepen van dit project zijn WMO consulenten, wijkcoaches in sociale wijkteams en medewerkers van welzijnsorganisaties

Verwachte resultaten

Dit project verwacht een trainingsformat op maat te leveren en dat ervaringsdeskundigen training (blijven) geven aan professionals in het sociaal domein.

 

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website