Projectomschrijving

Mensen met psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsgevoeligheid hebben voor persoonlijk en maatschappelijk herstel baat bij laagdrempelige ondersteuning vanuit buiten de ggz.

Doel

Dit project (‘Ervaring doet er toe’) wil hieraan bijdragen door inzet van ervaringsdeskundigheid in de wijk te bevorderen. Het samenwerkingsverband van Herstelacademie Haarlem en Meer, welzijnsorganisatie Haarlem Effect en een van de sociaal wijkteams in Haarlem ontwikkelt en realiseert een cursus voor het sociaal wijkteam over herstelondersteuning en het belang van inzet van ervaringskennis in de wijk.

Werkwijze

We inventariseren waar ervaringskennis voor bewoners van meerwaarde kan zijn, wat mogelijkheden zijn voor samenwerking en wat daarvoor nodig is. De Herstelacademie verzorgt coaching en intervisie aan beginnend ervaringsdeskundigen die vanaf de start betrokken worden bij de projectontwikkeling en -uitvoering. Bij positieve projectevaluatie worden andere Haarlemse wijkteams geschoold en de inzet van ervaringskennis in de sociale basis verder gestimuleerd.

 

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website