Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Steeds vaker hebben de maatschappelijke opvanglocaties voor daklozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en enkelen hebben daarbij een Licht Verstandelijke Beperking (triple diagnose). De ernst van de psychische problematiek neemt op verschillende locaties in het land toe.

 

In antwoord op deze signalen zullen Mainline en Volksbond Streetcornerwork twee producten ontwikkelen ter ondersteuning van maatschappelijke opvang professionals die met ernstig verwarde dubbel/triple diagnose personen werken. Enerzijds zal Mainline haar bestaande training ‘complexe contacten’ aanscherpen in samenwerking met twee Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) locaties van Volksbond Streetcornerwork, om beter in te spelen op huidige uitdagingen. Anderzijds zullen de twee organisaties een praktische korte handleiding ontwikkelen voor Mainline en MO/BW-personeel met handvatten voor de omgang met, preventie van en zorgverlening aan ernstig verwarde personen met een dubbel- of triple diagnostiek.

 

De vernieuwde training en praktische handleiding zullen bijdragen aan deskundigheidsbevordering in de omgang met, preventie van en zorgverlening aan ernstig verwarde middelengebruikers. Dit dient enerzijds ter preventie van escalatie, en om te zorgen dat zeer kwetsbare personen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Anderzijds vergroot het de veiligheid en het zelfvertrouwen van medewerkers uit de maatschappelijke omvang, wat weer een positieve weerslag heeft op de kwaliteit van hun dienstverlening

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website