Projectomschrijving


In het project ‘Ernstig verwarde personen en middelengebruik in de maatschappelijke opvang’ ontwikkelen Mainline en De Volksbond een handleiding en een training om de ondersteuning aan verwarde personen met een dubbele diagnose in de maatschappelijke opvang te verbeteren.

Actieonderzoek

Grotendeels parallel aan dit project voert Mainline een actieonderzoek uit met aandacht voor de bredere context van 'het probleem', maar vooral ook gericht op de praktische uitdagingen die Mainline en De Volksbond tegenkomen in de uitvoering van bovengenoemd project.

Doel(en)

Vragen die dit project probeert te beantwoorden zijn bijvoorbeeld: welke beperkingen ervaren de projectleden bij het ontwikkelen en implementeren van de handleiding en training? Zijn hier oplossingen voor? Zijn er alternatieve suggesties die bijdragen aan het verbeteren van de ondersteuning van verwarde personen? En ook de hele praktische vraag: hoe kunnen ervaringsdeskundigen het beste op een duurzame manier hierbij betrokken worden?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website