Projectomschrijving

In 2019 ontwikkelen Mainline en De Volksbond een handleiding en een training om de ondersteuning aan verwarde personen met een dubbele diagnose in de maatschappelijke opvang te verbeteren.

Actieonderzoek

Grotendeels parallel aan dit project - van juli 2019 t/m juni 2020 - voert Mainline een actieonderzoek uit met aandacht voor de bredere context van 'het probleem', maar vooral ook gericht op de praktische uitdagingen die Mainline en De Volksbond tegenkomen in de uitvoering van bovengenoemd project.

Denk hierbij aan vragen zoals: welke beperkingen ervaren de projectleden bij het ontwikkelen van de training? Zijn hier oplossingen voor? Zijn er alternatieve suggesties die bijdragen aan het verbeteren van de ondersteuning van verwarde personen? En ook de praktische vraag: kunnen ervaringsdeskundigen op een duurzame manier hierbij betrokken worden? Gedurende de beginfase van het actieonderzoek is de volgende hoofdvraag tot stand gekomen.

Hoofdvraag

Hoe kunnen we binnen de training, omgang met onbegrepen gedrag (i.p.v. verward gedrag) in de maatschappelijke opvang, activiteiten ontwikkelen waardoor wederzijds begrip tussen cliënt en zorgprofessionals bevorderd wordt?

Het actieonderzoek is praktisch en participatief van aard; onderzoek en actie zijn met elkaar verbonden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website