Projectomschrijving

In Amsterdam Nieuw-West wordt door senior-ervaringswerkers een burgerinitiatief opgestart voor het herstel van mensen met verward gedrag. Het initiatief bestaat uit 2 aanpakken:

  • zelfhulpgroepen
  • Eigen Kracht-conferenties

Werkwijze

In de zelfhulpgroepen werken deelnemers vanuit het principe ‘herstellen doe je zelf, maar niet alleen’ aan hun persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel. In de Eigen Kracht-conferenties pakken deelnemers een specifieke vraag aan (zoals: ‘hoe kom ik aan een geschikte woning’ of ‘hoe herstel ik het contact met mijn familie’) vanuit het principe ‘samen kom je verder’. Een aantal deelnemers van de zelfhulpgroepen kan zich vervolgens ontwikkelen tot kartrekker van een zelfhulpgroep of tot begeleider van een Eigen Kracht-conferentie.

Doel

Het uiteindelijke doel is dat de zelfhulpgroepen en Eigen Kracht-conferenties structureel beschikbaar blijven in de wijk, uitgevoerd door ervaringsdeskundige bewoners. Door middel van het levensverhaal van de deelnemers (zelf narratief) wordt onderzocht hoe het project bijdraagt aan het herstel van de deelnemers. Dit zelf narratief wordt op meerdere momenten opgetekend en geanalyseerd.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website