Projectomschrijving

De inzet van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn is toenemend populair, maar niet zonder risico’s. Ervaringsdeskundigen bieden vaak 1 op 1 contacten in een ongewijzigde professionele context en worstelen met hun ambities om de organisatie van de zorg en de doelstellingen van professionele hulpverlening te bevragen.

Doel

De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) onderkent dit probleem en ziet in regionale intervisiegroepen een belangrijk middel om ervaringsdeskundigen, dwars door (belangen van) organisaties (hun werkgevers) heen:

  • te ondersteunen
  • hun professionele ontwikkeling te bevorderen
  • te komen tot intersectorale kruisbestuiving.

Met het project wil de VvEd regionale intervisiegroepen voor in de zorg werkzame ervaringsdeskundigen versterken.

Werkwijze

Een digitaal platform verbindt ervaringsdeskundigen met regionale intervisiegroepen en ondersteunt intervisiegroepen met kennis, handvatten en onderlinge uitwisseling.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website