Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Projectplan doorontwikkeling gebiedsgerichte GGz in Houten

 

Publiekssamenvatting

 

Houtense inwoners met EPA krijgen meer nabijheid in hun ondersteuning

Stel je woont in Houten en hebt een ernstige psychiatrische aandoening. Dan kun je behandeling krijgen van een gespecialiseerde zorgaanbieder, zoals Altrecht. Als je daarnaast ook problemen ervaart op meerdere levensdomeinen, zoals je huishouden, je daginvulling, je financiën, je woonomgeving, dan kun je daarvoor begeleiding krijgen van een zorgaanbieder zoals Lister. Daarbij is het wel belangrijk dat die twee hun ondersteuning dan goed op elkaar afstemmen. Zodat er niets dubbel gebeurt, of langs elkaar heen gaat. Om dat te bereiken willen zorgaanbieders en gemeente intensief samenwerken.

Zodat iedereen in zijn eigen omgeving goed geholpen wordt. Daarbij wordt ook gekeken naar zo ‘gewoon mogelijke’ ondersteuning. Misschien kun je wel gebruik maken van een activiteitenaanbod van de welzijnsorganisatie, of van ervaringsdeskundigen. In de basis is dat in Houten aanwezig. Alleen de bekendheid is nog niet voldoende. We willen bereiken dat mensen weten waar ze wat kunnen vinden. En dat geldt ook voor hun naasten en familie. Zij hebben het vaak zwaar. We willen hen met bijvoorbeeld familiecoaching verder ondersteunen.

 

Samenwerken in één team vraagt om overleg en interactie. Voor de specialisten in de GGz is het belangrijk korte lijnen te hebben in het netwerk met partners als huisartsen, welzijn, woningcorporaties, basis GGz, gemeente en andere zorgaanbieders. Zodat professionals elkaar kunnen bijstaan, ook als er nog geen officiële diagnose is. Hoe eerder je de juiste acties onderneemt, hoe beter je escalatie van problemen en crisis kunt voorkomen. Vooral (gedwongen) opnames kunnen enorm ontwrichtend voor iemand zijn. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Het initiatief is in de eerste plaats gericht op volwassenen met ernstige psychische kwetsbaarheden. Hoe kunnen zij de regie behouden, ook als het niet zo goed met hen gaat. Uiteindelijk hopen we dat mensen de GGz-zorg beter kunnen vinden en meer vertrouwen krijgen in hun eigen herstel in hun eigen omgeving. Daarmee vergroot de weerbaarheid van mensen met psychische kwetsbaarheden en hun naasten.

We gaan in Houten werken aan een hecht team dat samen met ervaringsdeskundigen en familie/naasten goede initiatieven neemt. We weten hoe belangrijk die samenwerking is.

 

Daartoe ondersteunt ZonMw de doorontwikkeling van gebiedsgerichte GGz in Houten met een subsidie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website