Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De overheid verwacht dat elke regio in oktober 2018 beleid heeft gemaakt om een goed werkende en sluitende aanpak te realiseren, rond de opvang en ondersteuning van mensen met verward gedrag in de wijk. Dit project gaat over de oprichting van een Sociaal Advies- en Meldpunt (SAM) en richt zich op bouwsteen 4 van het Schakelteam: Melding voor niet-acute hulpvragen. Het SAM is bedoeld om mensen waarover men zich zorgen maak en zich soms ook verward gedragen, maar waarbij geen acuut gevaar of crisis dreigt,snel en goed door te leiden naar passende zorg. Het SAM wordt gehuisvest bij de GGD en is 24/7 bereikbaar voor verwijzers en burgers. Daarnaast is binnen 24 uur een medewerker van het SAM beschikbaar om zo nodig ter plekke hulp te verlenen. In het project wordt rekening gehouden met de samenhang met acute hulpvragen en met de bouwstenen Beoordeling en Risicotaxatie, en Toeleiding. Bij het in te richten SAM worden meldingen van mensen met verward gedrag en/of psychische problematiek met een niet-acuut karakter gemeld en beoordeeld. Zo nodig wordt zorg geboden of men wordt doorgeleid naar passende hulp. Op deze manier hoopt de gemeente dat meldingen van mensen met verward gedrag sneller worden opgepikt en deze mensen snel worden doorgeleid naar passende zorg. De GGD Zaanstreek–Waterland heeft jarenlang ervaring met de opvang en begeleiding van deze mensen, die vaak psychisch en sociaal kwetsbaar zijn. Het SAM maakt onderdeel uit van het Zorg- en Veiligheidshuis, waarin vele partijen en meldpunten verenigd zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website