Projectomschrijving

In Apeldoorn, Brummen en Epe is de Sluitende aanpak voor Personen met Verward Gedrag vastgesteld. Eén van de grootste knelpunten is een continu goed samenspel tussen alle betrokkenen rond een kwetsbare burger.

Doelstelling

De cliënt zelf, maar ook zijn/haar mantelzorger, betrokken zorgprofessionals/professionals in het sociaal domein, en eventueel betrokken ervaringsdeskundigen zouden elkaar steeds op de juiste momenten moeten voorzien van op- en afschaalsignalen. Een vloeiend samenspel en communicatie op het juiste moment kan een stabiele levensstructuur bevorderen en het risico op een terugval/crisis minimaliseren.

Werkwijze

In de 3 genoemde gemeenten wordt, in 16 maanden, een digitaal communicatiesysteem (OZOverbindzorg) geïntroduceerd, dat alle betrokkenen rond een cliënt met elkaar in contact brengt. Aan de privacyregels wordt voldaan en het delen van informatie gebeurt met toestemming van de cliënt. Ervaringsdeskundigen worden gevraagd een rol te spelen bij het uitrollen van het systeem, en de daarin ook opgenomen crisiskaart.

 

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website