Projectomschrijving

Aanleiding

Het rijksbeleid is er steeds meer op gericht om mensen met psychosociale problematiek langer zelfstandig te laten wonen. Hierdoor nemen onder andere de signalen van inwoners met verward gedrag toe. Dit geldt ook voor de gemeente Zoeterwoude, een gemeente met 8.455 inwoners (op 1 januari 2019). Omdat de aanpak van deze signalen niet altijd effectief blijkt wil de gemeente Zoeterwoude, samen met GGZ Rivierduinen en de politie, een Wijk-GGZ’er inzetten.

Doel

De Wijk-GGZ’er werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en ondersteuning en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisartsen, heeft korte lijnen met de politie en de woningcorporatie en legt contact met mensen in de wijk (bijvoorbeeld de supermarkteigenaar). In een vroeg stadium bepaalt de Wijk-GGZ’er samen met ketenpartners welke aanpak en zorg of ondersteuning bij iemand past. De Wijk-GGZ’er legt daarbij verbindingen tussen alles wat er al is en vult samen met de partners de hiaten aan.

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website