Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als cliënt heeft Judith (projectleider/ED) zelf ervaren dat het na een intensief behandeltraject een té grote overgang is om zonder de GGZ of met veel minder begeleiding (chronisch zorgpad in basis GGZ of POH GGZ van huisarts) verder te gaan.

 

Zowel binnen GGZinGeest als buiten de GGZ zijn er vele mogelijkheden tot het volgen van herstelactiviteiten. Op dit moment worden die mogelijkheden onvoldoende benut. Dit komt doordat de informatie enerzijds niet voldoende beschikbaar is bij cliënt en zorgprofessional. Anderzijds is het moeilijk om de juiste informatie op het juiste moment tijdens het behandel- en hersteltraject te ontvangen.

 

Het doel van dit project is het verbeteren van het nazorg- en hersteltraject voor cliënten van de poli Depressie op de Nieuwe Valerius Kliniek (DNV) in Amsterdam. Wij willen dit op zodanige wijze doen dat de ervaringsdeskundige (ED) hét centrale/verbindende aanspreekpunt is voor zowel cliënt als zorgprofessional is met betrekking tot herstelactiviteiten.

 

Na afloop van dit project heeft de ED het overzicht van het aanbod aan herstelactiviteiten binnen GGZinGeest en buiten de GGZ. Gedurende het behandeltraject wordt de cliënt diverse malen uitgenodigd om met de ED te overleggen of er passende herstelactiviteiten zijn waar de cliënt gebruik van wil maken. De cliënt staat op deze manier na het afsluiten van het behandeltraject niet alleen in zijn/haar herstel, maar heeft de begeleiding van de ED.

 

Het project start met het inventariseren van de beschikbare informatie door o.a. te overleggen met diverse ervaringsdeskundigen uit het netwerk van Judith (projectleider/ED), die, bijvoorbeeld, actief zijn bij de herstelacademie, FACT-teams en bureau opleidingen. Tevens brengen we het aanbod aan lokale initiatieven op de GGZinGeest vestigingen en bij de Gemeente Amsterdam in kaart.

 

Vervolgens kijken we samen met de cliënten in een focusgroep

1 Of de reeds aanwezige herstelactiviteiten passend zijn

2 Of de cliënt op de hoogte is van de mogelijkheden

3 Welke drempels de cliënt ervaart om deel te nemen

4 Hoe en wanneer de cliënt geïnformeerd wil worden over het aanbod

 

We interviewen de zorgprofessional om helder te krijgen

1 Of de zorgprofessional in de DNV op de hoogte is van het aanbod

2 Hoe vaak de zorgprofessional de cliënt actief informeert/doorverwijst

3 Welke drempels de zorgprofessional ervaart om cliënten wel/niet door te verwijzen

4 In welk stadium van het behandeltraject zij cliënten over herstelactiviteiten informeren

5 Hoe de zorgprofessional beter geïnformeerd kan/wil worden

 

Na inventarisatie brengen we de informatie bij elkaar bij de ED op poli Depressie in de DNV. We stellen de informatie beschikbaar voor alle locaties van GGZinGeest (via Internet) en zorgen voor het actief onder de aandacht brengen van deze informatie bij cliënt en zorgprofessional.

 

De cliënten zijn cliënt op de poli Depressie, locatie DNV. Cliënten (6-8) worden voor deelname aan de focusgroep gevraagd door hun zorgprofessional en uitgenodigd via beeldschermadvertentie en flyers in de wachtruimtes. De cliënt wordt voor het deelnemen aan de focusgroep beloond met een cadeaubon.

 

De zorgprofessional is werknemer op de poli Depressie. Hij/zij wordt tijdens werkoverleg gevraagd om mee te werken aan het geven van een interview ( 2 psychiaters, 6 psychologen). Tevens wordt hij/zij gevraagd mee te denken welke cliënten zouden willen deelnemen in de focusgroep.

 

Ons inziens past dit project prima binnen de doelstelling van ZonMW: ”De ED wil graag zelfstandig projectmatig aan de gang, terwijl hier niet de financiële ruimte voor is.” De bereidheid van zorgprofessionals binnen DNV om aan dit project mee te werken is groot. De subsidie is noodzakelijk om uren van zorgprofessionals te kunnen vrijmaken, zodat zij voor het meewerken aan dit project geïnterviewd kunnen worden. De ED ontvangt de vrijwilligersvergoeding en wordt wekelijks begeleid door de zorgprofessional.

 

Dit project zal een vervolg krijgen door de ED als verbindend persoon in te zetten in de begeleiding van de cliënt in zijn nazorg/herstel traject op de poli Depressie. De ED is hét aanspreekpunt voor zowel cliënt als zorgprofessional en staat de cliënt bij in het zoeken naar zijn/haar optimale herstel pad. Het einddoel is dat de cliënten, in het vervolg op dit project, standaard geïnformeerd worden over de mogelijkheden van actieve betrokkenheid bij hun eigen herstel op passende momenten tijdens hun behandeltraject.

 

Judith van der Horst (projectleider/ED) heeft binnen de DNV de herstelgroep Chronisch Depressie opgezet. Zij begeleidt deze groep wekelijks als vrijwillig ervaringsdeskundige. Ook spreekt zij soms een cliënt individueel, in aanvulling op zijn behandeltraject.

Buiten de DNV deelt zij haar ervaringsverhaal met cliënten, studenten, zorgprofessionals en andere belangstellende door het geven van lezingen met discussie achteraf. Haar CV is bijgevoegd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website