Projectomschrijving

Voortbouwend op het urgentiebesef van partijen in de regio Noord- en Midden Limburg rondom de noodzaak van een betere preventie en zorg voor verwarde personen, denken we de crisiskaart nu een stevige doorstart te kunnen geven vanuit onze Zelfregiecentra in Venlo en Weert (en wellicht vanuit het Zelfregiecentrum in Venray dat in voorbereiding is).

Doel

In de regio Noord- en Midden Limburg willen we vanuit 2 (en wellicht 3) Zelfregiecentra 50 crisiskaarttrajecten realiseren om mensen die de kans hebben om in een crisis te raken te ondersteunen middels een crisiskaart. Ervaringsdeskundige crisiskaartconsulenten en Zelfregiecentra als 'vindplekken' zijn onze 'troef'. Aandacht voor het instrument crisiskaart in de veelheid aan aandacht en plannen voor 'verwarde personen' is onze uitdaging.

Zelfregiecentra

Onze Zelfregiecentra zijn algemene voorzieningen, voor iedereen toegankelijk, én ze zijn op voorhand geschikt gemaakt voor mensen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheden. Dit doen we doordat we uitsluitend werken met ervaringswerkers: zij hebben zelf ervaring in het (soms lange tijd) aan de zijlijn van de samenleving staan vanwege psychische en/of psychosociale kwetsbaarheden. Bovenal hebben zij ervaring in het weer terugvinden van de weg naar een betekenisvolle positie in de samenleving.

Resultaten

De crisiskaart heeft zijn meerwaarde bewezen. Het geeft het de drager ‘rust’, in de wetenschap dat tijdens een crisis de eigen regie is vastgelegd in de crisiskaart. Duidelijk is ook geworden dat de gesprekken over ‘jouw crisiskaart’ vaak leiden tot nieuwe inzichten, en door de ervaringswerkers als een prima aanvullend instrument wordt ervaren om de cliënt (in zijn algemeenheid) beter te begrijpen en goed te kunnen begeleiden.

Om de crisiskaart dáár te krijgen waar nodig is het van belang gebleken om:

  • de informatie over de crisiskaart zo dicht mogelijk (rechtstreeks) aan de cliënt- aan te bieden
  • de procedure tot het aanvragen van een kaart simpel te houden.
  • informatie en procedure op te nemen in de werkprocessen
  • de beschikbaarheid van voldoende crisiskaartconsulentes

Ervaringswerkers worden steeds meer erkend als een beroepsgroep met een duidelijke meerwaarde binnen de GGZ. Niet alleen vanwege ‘het hebben van een eigen ervaring’, en het opgeleid zijn tot ervaringswerker. Maar zeker ook omdat de ervaringswerker steeds meer kan beschikken over tools waarmee het ervaringswerk zich verdiept en versterkt. Denk bijvoorbeeld aan de WRAP, de Yucelmethode, herstelondersteund cursusaanbod. De crisiskaart hoort in dit rijtje zeker thuis. Niet alleen als afzonderlijk product, maar als onderdeel van het basispakket van de ervaringswerker.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website