Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het project is om te komen tot mainstreaming van de crisiskaart, met de kritische factoren van de inzet van de Crisiskaart, de inzet van ervaringsdeskundigheid, het verhogen van de autonomie van de cliënt, en cliëntgebonden karakter, beter te integreren in de inspanningen gericht op crisispreventie binnen de regio o.a. bij de ggz-instellingen. Daarmee willen we de crisiskaart een impuls geven (meer) maar ook een traject inzetten waarin crisispreventie en de crisiskaart een gedeelde standaard zijn.

het project richt zich op de introductie en werkontwikkeling van de Crisiskaart in de regiogemeenten rond Utrecht die samenwerken in een regionaal schakelteam verward gedrag. De focus ligt erop vooral die vormen en methodieken te ontwikkelen die aansluiten bij de bijzondere situaties in de regio waar kleinere gemeenten functioneren vaak in samenwerkingsverbanden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website