Projectomschrijving

In de regio Hollands Midden werken 19 gemeenten met betrokken partners zoals regionale cliëntbelangenorganisaties, aanbieders van (gezondheid)zorg, opvang en ondersteuning, politie en GGD samen aan het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag.

Werkwijze

De Quick Responder is een vervoersconcept waarbij een vervoermiddel met chauffeur en expertise op het gebied van verwardheid en de-escalatie, ter plaatse komt indien er sprake is van een persoon met verward gedrag. De Quick Responder vervoert de cliënt, indien nodig, in een prikkelarm vervoermiddel naar de Psychiatrische Eerste Hulp of elders. Er is sprake van een warme overdracht tussen politie en vervoerder en tussen vervoerder en medewerkers van de PEH.

Doel

De ambitie van de regio is om het experiment vervoer voor personen met verward gedrag (dat voldoet aan de uitgangspunten van passend en humaan vervoer in 2019), voort te zetten, waarbij de beschikbaarheid wordt uitgebreid van de weekenden naar dagelijks.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website