Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Oost Brabant wordt al geruime tijd gewerkt aan een betere samenwerking tussen de partnerorganisaties die te maken hebben personen met verward gedrag en in acute situaties. Dat is niet eenvoudig want het veld is bijzonder complex. In de regio zijn 40 gemeenten, 3 GGZ zorginstellingen, 1 verslavingszorg instelling, 2 GGD’s, een politieregio, een arrondissementsparket van het openbaar ministerie (OM), een groot aantal huisartsenposten en andere, (in)formele organisaties betrokken.

In de 40 gemeenten is een veelvoud aan sociale wijkteams actief. Doordat de Gelderse gemeenten Zaltbommel en Maasdriel zich voor dit thema bij de regio hebben aangesloten, is er nog een tweede arrondissementsparket en politieregio betrokken.

De stuurgroep personen met verward gedrag heeft de wens uitgesproken dat er in dit complexe veld een ‘community’ ontstaat van professionals die samenwerken op dit thema. Deze gemeenschap van professionals ontstaat niet vanzelf. Dit plan van aanpak wil onderzoeken welke informatiebehoefte er bestaat onder de deelnemers en op welke wijze er het beste een

gemeenschap gevormd kan worden waarin kennis, ervaringen en resultaten op een toegankelijke wijze gedeeld kunnen worden en waar samenwerking optimaal gefaciliteerd wordt. In een vervolgtraject volgt de implementatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten zijn samengevat in een adviesrapport "Naar een professionele gemeenschap rond personen met verward gedrag

in Oost-Brabant en de Bommelerwaard", een vooronderzoek en plan van aanpak.

 

Voorgesteld wordt om binnen de regio vier professionele gemeenschappen te vormen:

1. Den Bosch, de Meierij en de Bommelerwaard

2. Groot Eindhoven

3. Helmond en Peelland (de Peel)

4. Noord-Oost: Het land van Cuijk, Uden en Oss

Primair vindt het wederzijds leren plaats binnen deze gemeenschappen. Daarnaast wordt gefaciliteerd dat deze gemeenschappen van elkaar leren.

• Bijeenkomsten voor mutual learning binnen de subregio

Binnen een subregio worden bijeenkomsten georganiseerd waar de organisaties van elkaar kunnen leren. Zo mogelijk zijn alle organisaties op deze bijeenkomsten aanwezig om hieraan bij te dragen. Tijdens deze bijeenkomsten leren de organisaties bij voorbeeld van elkaar wat er nodig is om de preventie en vroegsignalering te verbeteren en wat er voor nodig is om escalatie en terugval te voorkomen. Mogelijk biedt de invoering van de AVE systematiek een leerweg. De uiteindelijke inhoud van de bijeenkomsten bepalen de organisaties zelf.

3

• Bijeenkomsten voor mutual learning tussen de subregio’s

Een andere mogelijkheid is dat de subregio’s elkaar leren hoe zij omgaan met de problematiek rond personen met verward gedrag. De verschillende we rkwijzen die ontwikkeld zijn in de grote steden geven aanleiding om ook deze methode in te zetten.

• Digitale ondersteuning van de professionele gemeenschap: het VNG forum

Gezocht is naar een gesloten, veilig en differentieerbaar podium dat bovendien gehost wordt in het publieke domein. De VNG biedt een dergelijk podium. Met eigen beheer in de regio kan dit podium ingezet worden om de professionele gemeenschap te ondersteunen. De contactgegevens van alle professionals kunnen zo op een centrale plaats veilig beheerd worden, zodat de professionals elkaar sneller kunnen vinden. Bovendien kan daar zowel regionale als subregionale informatie uitgewisseld worden. Normaal gesproken is een dergelijk forum alleen toegankelijk voor gemeenteambtenaren. VNG is bereid deze ook voor alle andere professionals open te stellen.

• Communicatieve ondersteuning van de gemeenschap

De huidige website en de nieuwsbrief ondersteunen de gemeenschap. Deze worden hiertoe verder geprofessionaliseerd.

De stuurgroep vond de uitvoering van dit plan te ambitieus gezien de grote opzet (een community van meer dan 2000 professionals) en de beperkte tijdspanne. Via de bestaande communicatie instrumenten wordt nu getracht om de informatie en communicatie over het project te versterken (o.a. website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, persmomenten etc.)

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Oost Brabant wordt al geruime tijd gewerkt aan een betere samenwerking tussen de partnerorganisaties die te maken hebben personen met verward gedrag en in acute situaties. Dat is niet eenvoudig want het veld is bijzonder complex. In de regio zijn 40 gemeenten, 3 GGZ zorginstellingen, 1 verslavingszorg instelling, 2 GGD’s, een politieregio, een arrondissementsparket van het openbaar ministerie (OM), een groot aantal huisartsenposten en andere, (in)formele organisaties betrokken.

 

In de 40 gemeenten is een veelvoud aan sociale wijkteams actief. Doordat de Gelderse gemeenten Zaltbommel en Maasdriel zich voor dit thema bij de regio hebben aangesloten, is er nog een tweede arrondissementsparket en politieregio betrokken.

 

De stuurgroep personen met verward gedrag heeft de wens uitgesproken dat er in dit complexe veld een ‘community’ ontstaat van professionals die samenwerken op dit thema. Deze gemeenschap van professionals ontstaat niet vanzelf. Dit plan van aanpak wil onderzoeken welke informatiebehoefte er bestaat onder de deelnemers en op welke wijze er het beste een gemeenschap gevormd kan worden waarin kennis, ervaringen en resultaten op een toegankelijke wijze gedeeld kunnen worden en waar samenwerking optimaal gefaciliteerd wordt. In een vervolgtraject volgt de implementatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website