Projectomschrijving

Doel

In dit project wordt gewerkt aan een integrale en sluitende aanpak voor iedereen; een inclusieve gemeenschap waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. We faciliteren een steunstructuur van actieve bewoners, familie, vrijwilligers en professionals.

Werkwijze

Hiertoe volgen we 3 programmalijnen:

  1. Het ontwikkelen van een persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak waarbij (kwetsbare) bewoners zelf in de lead zijn en oplossingen voor vragen in de wijk zelf worden gezocht.
  2. Het vergroten van het verbindend vermogen en versterken van de samenwerking tussen formele en informele partijen: het verbinden van professionals, vrijwilligers en anderen in het bijzonder betrokken bij de (kwetsbare) bewoners van Bankras/Kostverloren, maar algemeen gericht op individuele bewoners en wijk.
  3. Het opbouwen van Buurtkringen waarin preventie en vroegsignalering centraal staan. Het resultaat is dat er adequaat gehandeld kan worden in crisissituaties.

Meer informatie

Het project is een vervolg op het project Bijspringen en versterken in de wijk Bankras/Kostverloren in Amstelveen.

Downloads

Uitgelicht

Werkbezoek

Netwerk in de buurt als antwoord op ‘verward gedrag’

Vrouw dient spagetti op

Veel mensen die voorheen in een zorginstelling verbleven, wonen nu in de wijk. In Amstelveen bouwen zorg- en welzijnsorganisaties én een wooncorporatie samen aan een ‘inclusieve buurt’.

Lees het artikel over goed buurmanschap

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website