Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND

Beautiful Distress is een Stichting die sinds 2014 bestaat. Zij wil met kunst het gesprek aangaan over psychische klachten, psychisch lijden te verbeelden en daardoor helpen verlichten en vooroordelen ten aanzien van de psychiatrie helpen te bestrijden.

 

Van 23 november 2017 t/m 7 januari 2018 vond de succesvolle Beautiful Distress Kunstmanifestatie plaats in Amsterdam die veel media hebben bereikt. Daarnaast was er op 7 december 2017 een drukbezocht symposium over waanzin in Amsterdam. Hierbij kwamen kunstenaars, ggz-medewerkers, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en patienten/clienten bij elkaar waarbij kunst als verbindende taal werd ingezet.

 

KUNST ALS ANDERE TAAL

Communiceren met elkaar middels kunst en verhalen vertellen draagt bij om de wereld van de psychiatrie gewoner, mooier en minder angstaanjagend te maken en draagt bij aan persoonlijke herstelprocessen, sociale inclusie en meedoen in onze samenleving.

 

SOCIALE INCLUSIE

Uit de symposiumdag zijn aanbevelingen ontstaan die richting geven aan het denken over uitsluiting, inclusie en exclusie, waarbij de wens dat mensen met een psychische kwetsbaarheid net als ieder ander kunnen participeren in onze maatschappij.

Zie meer over Beautiful Distress op www.beautifuldistress.org

 

PROJECT WAANZIN ONTMOET KUNST

Waanzin ontmoet Kunst wordt aangevraagd om actief aan de slag te gaan met de aanbevelingen en sluit met name aan bij de aanbeveling:

Organiseer regelmatig ontmoetingen tussen werknemers in de GGZ, mensen met psychische klachten en kunstenaars.

 

Het project organiseert 6 denktanksessies met kunstenaars en ervaringsdeskundigen en 6 voorbereidings- en doorontwikkelbijeenkomsten en als eindresultaat 6 grotere bijeenkomsten waarbij verbindingen worden gelegd in de regio Amsterdam met clientorganisaties, vakgroepen voor ervaringsdeskundigen, ggz organisaties en hun werknemers, proeftuin Samen Beter Arkin en het Sociale Domein van de gemeente Amsterdam

 

VERANTWOORDING WAANZIN ONTMOET KUNST

POSITIEVE GEZONDHEID

Bij de ontwikkeling van Waanzin Ontmoet Kunst worden de 6 hoofddimensies van Positieve Gezondheid (Machteld Huber, 2014) meegenomen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden,kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie, dagelijks functioneren en zingeving.

 

KUNST EN POSITIEVE GEZONDHEID, EEN KENNISSYNTHESE

In het artikel "Kunst en Positieve Gezondheid, een kennissynthese' (De Boer en Te Marvelde, 2018) wordt gesteld dat kunst een volwaardige plek zou moeten krijgen in de langdurige zorg en ondersteuning. In de praktijk blijkt soms dat het ‘overtuigen door het meemaken’ al voldoende kan zijn om de waarde van een interventie zichtbaar te maken. Het is belangrijk dat interventies worden uitgevoerd door kunstenaars of medewerkers met de juiste competenties en kennis van de doelgroep.

 

STIGMA, UITSLUITING en VOOROORDELEN

Waanzin ontmoet Kunst, wil uitsluiting van mensen met psychische klachten tegengaan en richt zich op meer openheid en begrip en wensen, talenten en empowerment van mensen. Projectleider en ervaringsdeskundige Angèle de Jong is pedagoog/onderwijskundige en is al jarenlang ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma en geeft workshops voor Stichting Wat Doe Jij?- die zich richt op stigma binnen de ggz-sector. Zie verder www.samensterkzonderstigma.nl en wwe.watdoejij.org

 

 

WERKWIJZE PROJECT WAANZIN ONTMOET KUNST

 

ORIENTATIEFASE:

Er worden 6 denktanksessies met wisselende kunstenaars, de projectleider, voorzitter van de Stichting Beautiful Distress en 4 wisselende ervaringsdeskundigen georganiseerd, die ter voorbereiding componenten verzamelen qua inhoud en (kunst)vorm voor de 6 Waanzin ontmoet Kunst bijeenkomsten.

 

VERDERE VOORBEREIDING- en ONTWIKKELFASE:

N.a.v. de orientatiefase wordt met 3 mensen die nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van het Beautiful Distress symposium en de workshops, verder doorontwikkeld en vormgegevens aan de 6 grotere Waanzin ontmoet Kunst bijeenkomsten

 

EINDRESULTAAT 6 WAANZIN ONTMOET KUNST BIJEENKOMSTEN

In totaal worden dus 6 als eindproduct 6 grotere Kunst ontmoet Waanzin bijeenkomsten gevormd, waarbij enkele tientallen deelnemers (zie hieronder) worden verwacht. De 6e en laatste afsluitende bijeenkomst willen wij een groter publiek trekken en rekenen we op circa 100 deelnemers.

 

DOELGROEP EN DEELNEMERS:

Dit zijn:

De ervaringsdeskundigen, -clienten/patienten-,geworven vanuit GGZ organisaties Arkin, Molemann, GGZ inGeest,Team ED, vrijwilligers die werken met mensen met psychische klachten/de Vrijwilligersacademie, GGD,Stichting de Omslag en WPI Amsterdam/ beleidsmakers van de gemeente Amsterdam en ggz-medewerkers.

 

LOKATIE

Beautiful Distress House in Amsterdam. Tentoonstellingsruimte van Beautiful Distress

 

RESULTATEN en FOLLOW UP

Na dit ontwikkelproject van ZonMW wil Beautiful Distress verder werken aan bredere inzet en verspreiding van Kunst Ontmoet Waanzin en meer bijeenkomsten gaan organiseren. De 6 bijeenkomsten vormen draagvlak voor dissemninatie in de regio Amsterdam, maar heeft ook landelijke potenties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website