Projectomschrijving

Dit project organiseert 6 ontmoetingen in Amsterdam met kunst als verbindende taal vanuit ervaringsdeskundigen en kunstenaars. Kunst gaat uit van gevoel, expressie, emotie, creativiteit en medemenselijkheid.  Psychisch lijden wordt zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar gemaakt. Thema’s bij de ontmoetingen komen voort uit een groot onderzoek onder ervaringsdeskundigen waarbij persoonlijk herstel en zingeving centraal staan.

Doelgroep

De doelgroep heeft een brede sociaal-maatschappelijke insteek; mensen met psychische klachten, hun netwerken, ervaringsdeskundigen, kunstenaars, medewerkers van GGZ en maatschappelijke organisaties, beleidsmakers Sociaal Domein en jongeren/studenten.

Doel

Er wordt voortgebouwd op de aanbevelingen van het Beautiful Distress Symposium. Dit project (‘Waanzin Ontmoet Kunst’) scherpt deze aanbevelingen aan en werkt ze praktisch uit. De ontmoetingen dragen bij aan verbinding, (her)vinden van kracht, herstel, en participatie aan de samenleving. De laatste -zesde-ontmoeting in januari 2020 wordt een grote bijeenkomst waarbij bestuurders en beleidsmakers ook een actieve rol krijgen.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website