Projectomschrijving

Aanleiding

Binnen migrantengroepen heerst vaak een taboe op psychosociale en psychiatrische problematiek. Hierdoor wordt verward gedrag niet (h)erkend door de directe omgeving. Tegelijkertijd hebben partners in de zorgketen moeite deze doelgroep te bereiken. Dit leidt ertoe dat bestaande plannen van aanpak die goed functioneren voor andere doelgroepen, migrantengroepen onvoldoende bereiken.

Doel

Unite Multizorg wil middels dit project de bewustwording rondom verward gedrag onder migrantendoelgroepen vergroten met een bottom-up aanpak. Dit wordt gedaan door community influencers op te leiden en een Kleurrijk Cliëntennetwerk Amsterdam op te richten. Zij maken het taboe-onderwerp bespreekbaar en hebben een brugfunctie tussen de gemeenschap en zorgprofessionals. Daarnaast bieden de zorgprofessionals handvatten door middel van kennissessies. Dit wordt gedaan in samenwerking met cliënten, familieleden, ervaringsdeskundigen en partners in de zorgketen in Amsterdam.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website