Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen jaren hebben alle betrokken partijen in de regio Amsterdam gewerkt aan het sluitend maken van de keten voor mensen met onbegrepen gedrag. Het lokale aanjaagteam heeft een aantal prioriteiten gesteld die vooral betrekking hebben op het gezamenlijk sturen en verbeteren van de keten spoedeisende psychiatrie en het inrichten van een persoonsgerichte aanpak op mensen met een risicoprofiel.

Daarmee is de aanpak geconcentreerd op mensen met een hoog risico op gevaar of crisis overlast. Dat was nodig. Maar het fundament onder een sluitende aanpak is een inclusieve, veilige samenleving, waar plaats is voor iedereen en waar mensen kunnen werken aan herstel in een veilige omgeving. Daarom zet Amsterdam vanaf heden nog sterker in op het realiseren van de juiste randvoorwaarden voor zo’n omgeving

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Amsterdam heeft het regionale aanjaagteam een aantal prioriteiten geformuleerd op het gebied van zorg en veiligheid. De volgende resultaten zijn bereikt:

 

• Een persoonsgerichte aanpak op mensen die tussen wal en schip vallen.

• Passend vervoer naar een onderzoeksruimte voor mensen die in crisis zijn en geen strafbaar feit hebben gepleegd.

• Een 7 x 24 uur meldpunt voor niet acute gevallen.

• Een monitor over de keten spoedeisende psychiatrie die partijen in staat stelt trends te herkennen en knelpunten aan te pakken.

• Vermindering van handelingsverlegenheid bij partijen door kennis te delen over het omgaan met mensen onbegrepen gedrag.

 

De samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartijen, die al goed was in onze stad, heeft een verdere impuls gekregen. De samenwerking is ook vormgegeven bij de voorbereiding op de wet Verplichte GGZ.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Amsterdam bouwt al jaren aan een steeds beter sluitende zorginfrastructuur. Doel hiervan is de kwetsbare burger tijdig passende zorg te kunnen bieden op alle leefgebieden (inkomen, dagbesteding, schuldhulpverlening, huisvesting en zorgondersteuning). Dit gebeurt met grote inzet van gedreven professionals en op vele gebieden. De landelijke introductie van de bouwstenen is een kans en een vliegwiel om een aantal urgente verbeterpunten door te voeren. Op langere termijn is er vooral winst te behalen met het aanbrengen van verbeteringen in bestaande netwerken, voorzieningen en samenwerkingen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft op 11 oktober 2016 de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag met als doel een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag te organiseren vastgesteld. En is daarbij afgesproken te werken met een Amsterdams en op termijn regionaal aanjaagteam bestaande uit de directeur Onderwijs Jeugd en Zorg (voorzitter) en de directeur Openbare Orde en Veiligheid namens de gemeente Amsterdam, de directeur Publieke Gezondheid Amsterdam, Hoofdcommissaris van Politie, Hoofdofficier van Justitie, een bestuurder namens de GGZ en een bestuurder namens maatschappelijke zorg en ondersteuning (de partijen die de Wmo uitvoeren). Ook wordt er een klankbordgroep samengesteld uit cliënten, hun omgeving en cliëntvertegenwoordiging ingesteld.

 

Binnen de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag wordt gewerkt met een actielijst, opgehaald bij de samenwerkende partijen, met als eerste prioriteit de onderwerpen die spelen op het snijvlak van zorg en veiligheid. In voorbereiding op deze besluitvorming is betrokken partijen gevraagd input op het voorstel voor de aanpak te leveren (denk aan cliënten, GGZ, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Gehandicaptenzorg, wijkzorgnetwerken en wijkteams, politie en gemeentelijke partijen).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website