Projectomschrijving

Binnen de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag wordt gewerkt met een actielijst, opgehaald bij de samenwerkende partijen, met als eerste prioriteit de onderwerpen die spelen op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Doel

Het inrichten van een overkoepelende programmastructuur voor de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag om afstemming tussen de vele projecten en initiatieven in Amsterdam te organiseren.

Werkwijze

Gezien de complexiteit van de vraagstukken en het grote aantal stakeholders werkt Amsterdam
met een Amsterdams Aanjaagteam. Dit team is verantwoordelijk voor het aanjagen van de actielijst. De rol van het aanjaagteam is vooral versnelling en/of een doorbraak te organiseren. Door de samenstelling van het team kan direct actie ondernomen worden op belemmerende institutionele belangen en systeemfouten. Op termijn wordt het Amsterdamse Aanjaagteam een Regionaal Aanjaagteam. Het is van belang oplossingen én knelpunten regionaal te delen en waar nodig gezamenlijk te adresseren.

Amsterdams aanjaagteam

Het Amsterdamse aanjaagteam bestaat uit:

  • Directeur Onderwijs, Jeugd en Zorg – gemeente Amsterdam (voorzitter)
  • Directeur Openbare Orde en Veiligheid – gemeente Amsterdam
  • Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam
  • Hoofdcommissaris van Politie Amsterdam
  • Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam
  • Bestuurder Arkin namens GGZ-instellingen
  • Bestuurder Leger des Heils namens instellingen Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning en LVB


Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website