Projectomschrijving

Amsterdam heeft een lange historie met de zorg en ondersteuning van kwetsbare of niet altijd begrepen burgers. Vanuit een breed perspectief en vanuit samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente en politie is ervaring opgedaan met het Meldpunt Zorg en Woonoverlast, de GGD-meldkamer de doorontwikkeling van de acute crisisketen. Deze ervaringen geven een goede basis voor de (door-)ontwikkeling van een 24/7 advies- en meldpunt.

Doel en werkwijze

Het doel van het project is het inrichten van een Advies & Meldpunt OGGZ voor de OGGZ-doelgroep in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft in nauwe samenwerking met haar ketenpartners en cliëntenbelang de doelstelling en een palet aan functionele eisen geformuleerd. Het komende jaar wordt gebruikt om dit vorm te geven, zo veel mogelijk binnen/ in aansluiting op bestaande structuren. Hierbij wordt tevens voorgesorteerd op de invoering van de Wet Verplichte ggz (Wvggz).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website