Om invulling te geven aan de 4e bouwsteen (melding) voor het realiseren van een goed werkende aanpak van verward gedrag zetten we een aantal samenhangende trajecten in rondom melding van verward gedrag.

Overzicht projecten

In de 1e subsidieronde zijn 8 projecten gefinancierd:

In de 2e subsidieronde zijn 7 projecten gefinancierd:

Begeleiden en ondersteunen van pilotprojecten

GGD GHOR Nederland heeft subsidie toegekend gekregen voor het begeleiden en ondersteunen van pilotprojecten gericht op het versterken van lokale niet-acute meld- en adviespunten bij verward gedrag. 

Meer informatie

Het doel van de subsidieoproep 'Versterken lokale meld- en adviespunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag' is om de toegankelijkheid van lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn, hun omgeving en hulpverleners te verbeteren. Belangrijke vraag daarbij is hoe lokaal invulling gegeven kan worden aan het realiseren van 24/7 bereikbaarheid van advies- en meldpunten voor de niet-acute hulpbehoefte. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 6 juni 2019, 14.00 uur.

In de 1e subsidieronde (deadline 20 maart 2018) zijn 8 projecten gefinancierd en in de 2e subsidieoproep 7 (deadline 18 september 2018). De deadline voor de 3e subsidieronde was 19 februari 2019, 14.00 uur.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst (27 augustus 2018) voor potentiële subsidieaanvragers is uitleg gegeven over het indienen van subsidieaanvragen. De subsidieoproep is nader toegelicht en er zijn tips gegeven voor het indienen van subsidieaanvragen. Daarnaast gaf GGD GHOR Nederland een presentatie over hun project Versterken lokale meld- en adviespunten: ondersteuningsaanbod GGD GHOR Nederland en de rol die zij hebben bij het ondersteunen en begeleiden van de gehonoreerde projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website