Om invulling te geven aan de 4e bouwsteen (melding) voor het realiseren van een goed werkende aanpak van verward gedrag zetten we een aantal samenhangende trajecten in rondom melding van verward gedrag.

N.B. Het is mogelijk dat er vanaf oktober aanscherpingen van de monitoringscriteria zullen plaatsvinden. 

Contact

Portretfoto Lisanne Hogema

Lisanne Hogema

Programmamanager acute en niet-acute melding

Telefoonnummer+31 70 349 54 78
E-mailadresavg@zonmw.nl
Portretfoto Merel Keizer

Merel Keizer

Programmamanager acute melding

Telefoonnummer+31 70 349 54 10
E-mailadresavg@zonmw.nl
Eline Evelo

Eline Evelo

Programmasecretaris niet-acute melding

Telefoonnummer+31 70 349 50 41
E-mailadresavg@zonmw.nl
Portretfoto Martien de Bruyne

Martien de Bruyne

Coördinerend secretaresse

Telefoonnummer+31 70 349 54 70
E-mailadresavg@zonmw.nl

Monitoring en evaluatie pilots Melding

KPMG heeft opdracht gekregen om alle pilots (zowel acuut als niet-acuut) te monitoren en te evalueren. Pilots zijn verplicht om hiervoor gegevens te verzamelen en aan te leveren aan de hand van monitoringscriteria. Het betreft het invullen van een formulier bij de start van het project, een driemaandelijks reflectieformulier en een aantal te registreren gegevens bij iedere melding (over het tijdstip, de melder, de urgentie van de melding en de genomen vervolgstappen).

De monitoringscriteria zijn bedoeld om van alle pilots eenzelfde set basisgegevens beschikbaar te hebben; om een beter beeld te krijgen van de context waarin de pilots worden uitgevoerd en om de pilots te evalueren. Op basis van deze gegevens kan het Voorlopig model melding begin 2019 worden aangescherpt.

Er zijn specifieke monitoringscriteria ontwikkeld voor:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website