ZonMw tijdlijn Gepast vervoer https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gepast vervoer nl-nl Mon, 01 Jun 2020 15:07:46 +0200 Mon, 01 Jun 2020 15:07:46 +0200 TYPO3 news-5645 Fri, 01 May 2020 11:58:23 +0200 Subsidieoproep ‘Inbedding, borging en verbinding’ sluit binnenkort https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-inbedding-borging-en-verbinding-sluit-binnenkort/ De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor de subsidieoproep ‘Inbedding, borging en verbinding’ nadert snel. Tot dinsdag 12 mei 2020 14.00 uur kunt u een subsidieaanvraag indienen. Achtergrond

In het laatste jaar van het actieprogramma werken we toe naar inbedding, borging en verbinding van een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het doel van deze subsidieoproep is daarom het inbedden en borgen van een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag, op praktisch en bestuurlijk niveau. Daarnaast is het doel om regio’s aansluiting te laten zoeken bij de landelijke programma’s die raken aan het thema verward gedrag.

Doel subsidieoproep

De subsidieoproep inbedding, borging en verbinding is een subsidieoproep op uitnodiging voor de 23 regio’s, zoals ingericht door het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Per regio is eenmalig budget van maximaal 150.000 euro vrijgemaakt. Het doel van deze subsidieoproep is (verder) inbedden en borgen van een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag én om aansluiting te zoeken bij de landelijke programma’s die raken aan het thema verward gedrag.

In een eerdere subsidieronde zijn 2 projecten gestart:
•    Bestuurlijke aansturing Zorg en Veiligheid in Gelderland-Midden (uitgevoerd door VGGM).
•    Drentse aanpak personen met verward gedrag – actieplan 2020 voor inbedding, borging en verbinding in Drenthe (uitgevoerd door GGZ Denthe).

Nieuwe subsidieronde

Het is begrijpelijk dat vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus bepaalde administratieve zaken moesten worden uitgesteld. Daarom zijn alle subsidieoproepen met een deadline tussen 17 maart tot en met 30 april met 2 maanden verlengd. Mocht de nieuwe deadline van deze subsidieronde toch te vroeg komen, dan heeft u na de zomer nog een mogelijkheid. Dan wordt er een nieuwe subsidieoproep opengesteld met als deadline dinsdag 15 september 2020 om 14.00 uur.

Meer informatie

]]>
news-5559 Fri, 10 Apr 2020 15:30:03 +0200 Start eerste creatieve oplossingen voor aanpak coronavirus (COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-eerste-creatieve-oplossingen-voor-aanpak-coronavirus-covid-19/ Van de vele ingediende creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) kunnen de eerste 18 projecten van start. Dat worden er binnenkort meer, want er zijn overweldigend veel ideeën ingediend die allemaal zorgvuldig beoordeeld worden. Met het toekennen van deze ideeën, is er nog ongeveer €490.000,- budget beschikbaar. De komende tijd wordt wekelijks bekend gemaakt welke projecten er van start gaan. 18 projecten kunnen beginnen

Tot nu toe zijn er 2 beoordelingsvergaderingen geweest waarin de eerste 53 projecten zijn beoordeeld. 18 creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een financiële impuls toegekend gekregen. Alleen projecten die zowel op kwaliteit als relevantie positief beoordeeld worden, ontvangen een financiële impuls. .

Variatie aan creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19)

De regeling is bedoeld om creatieve oplossingen te bieden voor de zorg en voor kwetsbare groepen in de samenleving. “De variatie aan oplossingen die we hebben ontvangen is enorm”, vertelt projectmanager Alice Lamain. De projecten die van start gaan bieden oplossingen voor een verscheidenheid aan doelgroepen die momenteel worden geraakt door de coronacrisis. “Van mentale ondersteuning voor zorgprofessionals tot een leefstijlapp voor mensen met een licht verstandelijke beperking tot  het te lijf gaan van eenzaamheid met behulp van video-oplossing die breed beschikbaar wordt gesteld.”

Wilt u meer informatie over de gehonoreerde projecten? Bekijk dan hier het overzicht.

Meer oplossingen binnenkort van start

Er zijn meer dan 100 creatieve oplossingen ingediend die nog beoordeeld moeten worden. Dagelijks komen er nog eens gemiddeld 30 offerteformulieren binnen. Vanwege het overweldigende aantal ingediende aanvragen sluit de regeling op zondag 12 april 2020 om 23.59 uur. De verwachting is dat ZonMw rond de 250 aanvragen ontvangt. Daarvan kunnen 46 tot 93 creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) een financiële impuls krijgen.

Meer informatie

 

]]>
news-5539 Tue, 31 Mar 2020 09:44:00 +0200 Richtlijn GGZ en COVID-19 (corona) https://akwaggz.nl/richtlijn-ggz-en-covid-19-corona/ De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland. news-5484 Tue, 24 Mar 2020 14:30:00 +0100 Nieuwe deadlines subsidierondes Actieprogramma Verward Gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-deadlines-subsidierondes-actieprogramma-verward-gedrag/ De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij hechten er aan om iedereen dezelfde kans te geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze rondes. Daarom is besloten om de deadlines van de subsidierondes van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag 2 maanden te verschuiven. Subsidierondes

Het actieprogramma heeft 3 subsidierondes met een oorspronkelijke deadline in maart uitgesteld. De subsidierondes zijn inmiddels aangepast en met het juiste tijdpad op de website van ZonMw gepubliceerd. Het gaat om de volgende 3 subsidierondes met de volgende nieuwe deadlines:

Het uitstellen van de deadline betekent dat ook het tijdpad van de subsidieronde is verschoven. Voor het aangepaste tijdpad verwijzen we u graag naar de betreffende subsidieoproep.

ProjectNet

Aanvragen dient u in via ProjectNet, het elektronische indiensysteem van ZonMw. Ook als u reeds een aanvraag heeft ingediend verzoeken wij u deze opnieuw in te dienen, zodat alle uitgewerkte subsidieaanvragen op de juiste plek binnenkomen in ons systeem. Wanneer u reeds een aanvraag heeft ingediend ontvangt u hierover ook een persoonlijk bericht.

Meer informatie

We begrijpen dat deze situatie lastig kan zijn voor iedereen en hopen met deze aanpassing de druk enigszins te verlichten. Meer informatie en nieuws over aanpassingen aan de werkwijze van ZonMw vanwege het coronavirus (COVID-19) kunt u vinden op www.zonmw.nl/coronavirus.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via avg@zonmw.nl of 070 349 54 70. 

]]>
news-5424 Tue, 10 Mar 2020 10:10:37 +0100 Meer zelfvertrouwen en juiste hulp dankzij de Hulpkaart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-zelfvertrouwen-en-juiste-hulp-dankzij-de-hulpkaart/ De Hulpkaart voor mensen met onbegrepen gedrag helpt politie, hulpverleners en omstanders om direct datgene te doen wat nodig is en helpt. Lees het interview waarin een Hulpkaarthoudster vertelt wat zij aan de kaart heeft. Mijn naam is Alexandra (dit is niet mijn echte naam). Ik ben een vrouw van 48 jaar oud. Ik heb een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Hoe lang maak je gebruik van een Hulpkaart?

'Ik gebruik de Hulpkaart inmiddels 1 jaar.'

Waarom heb je een Hulpkaart?

'Ik heb een Hulpkaart omdat ik door mijn psychische aandoening (een dissociatieve identiteitsstoornis, DIS) terugkerende periodes heb waarin ik erg ontregeld raak. Ik raak dan erg angstig en in de war. Deze verwarring heeft ook effect op mijn directe omgeving, ook daar ontstaat verwarring en stress. Deze situatie kan vervolgens erg uit de hand lopen, wat nadelig is voor alle partijen.'

Hoe helpt de hulpkaart je?

'De Hulpkaart helpt me op verschillende manieren. 

Ten eerste vind ik het een grote geruststelling dat ik deze kaart heb en dat ik hem in geval van nood aan anderen kan overhandigen. Dat geeft me meer zelfvertrouwen waardoor ik minder bang ben om openbare ruimtes te betreden en met mensen om te gaan. Ik weet dat als het uit de hand dreigt te lopen dat ik dan mij kaart kan overhandigen waarna diegene vervolgens mijn man kan bellen. Reizen met de bus gaat nu bijvoorbeeld makkelijker.

Ten tweede is het een groot voordeel dat ik dankzij mijn Hulpkaart medische hulp durf te zoeken. Voorheen durfde ik bijvoorbeeld niet naar een fysiotherapeut of (huis)arts te gaan. Nu geef ik bij het eerste contact mijn kaart en bespreek met de betreffende persoon welke aandoening ik heb en hoe die aandoening invloed heeft op de betreffende situatie. Op deze manier voorkom ik dat mijn lichamelijke klachten onbehandeld blijven en verergeren.'

Kun je een voorbeeld noemen van toen je de Hulpkaart goed hebt kunnen gebruiken toen je hem bij je had?

'Ik liep al ruim 3,5 jaar met een ontstoken achillespees en kon nog maar hele kleine stukjes lopen zonder pijn. Ik kwam dan ook niet veel meer buiten. Dankzij mijn Hulpkaart heb ik de stap kunnen zetten naar een fysiotherapeut. Zij weet nu vanaf het begin al dat ik DIS heb en hoe dat mijn klachten en het contact beïnvloedt. Daardoor heeft de fysiotherapeut haar behandeling aangepast aan mijn wensen en kunnen. Langzaamaan wordt mijn achillespees beter, ik kan nu al weer wat langer lopen en ik heb minder pijn.

Een ander voorbeeld: Ik moest naar de UWV-arts voor controle/onderzoek. Dat zijn voor mij contacten die mij erg kunnen ontregelen, waardoor ik vaak ‘dichtklap’ en mijn klachten niet kan benoemen. Door het overhandigen van mijn Hulpkaart kon ik met hem in gesprek gaan over mijn problematiek. Dat gaf voor hem meer duidelijkheid en voor mij meer rust. Het gesprek verliep daarna rustiger en makkelijker.'

Kun je een voorbeeld noemen van toen je de Hulpkaart goed had kunnen gebruiken toen je er nog geen had?

'Ja, in het jaar voordat ik de hulpkaart had heb ik een ernstige crisis doorgemaakt. Mijn verwarring en angst waren zo groot dat ook mensen in mijn omgeving niet meer wisten hoe ze op mij moesten reageren en hoe ze mij nog konden bereiken en helpen. Zelfs professionele hulpverleners gaven het uiteindelijk op en stuurden mij weg. Ik kwam helemaal alleen te staan in mijn grote nood. Ik was niet in staat om uit te leggen wat ik mankeerde. Ik durfde ook geen hulp meer te vragen en wees iedereen af. In die crisis zou de Hulpkaart een uitkomst zijn geweest. Juist toen ik het zelf niet meer kon aangeven zou het fijn geweest zijn als mijn Hulpkaart voor mij had kunnen ‘spreken’. De situatie zou dan hoogstwaarschijnlijk niet zo enorm uit de hand hebben hoeven lopen. Ik had dan toch de juiste hulp hebben kunnen krijgen omdat dat in mijn Hulpkaart beschreven staat.'

Vind je dat meer mensen een Hulpkaart zouden moeten hebben? Zo ja, waarom?

'Ja, ik vind zeker dat meer mensen een Hulpkaart zouden kunnen gebruiken. Het geeft je de mogelijkheid om je klachten en wensen op papier te zetten tijdens een periode waarin je je beter voelt en je jezelf beter kunt verwoorden. Wanneer je dan in een situatie komt waarin je geen woorden meer hebt, spreekt de Hulpkaart voor je en kunnen anderen jou beter helpen. Daardoor kan een crisis waarschijnlijk voorkomen worden, of eerder verholpen worden, De kaart kan je op die manier veel rust en zelfvertrouwen geven. Ik kan het echt aanraden!'

Wat zou je zelf nog willen zeggen / wat vind jij nog belangrijk om te vertellen?

'Mijn psychische aandoening maakt het voor mij heel moeilijk om mee te doen in de maatschappij. Met de Hulpkaart durf ik me beter onder de mensen te begeven. Ik heb nog steeds angst voor sociale contacten, maar niet meer zo erg als toen ik de Hulpkaart niet had. En dat maakt mijn leven een stuk makkelijker en rustiger!

Ook voor mijn man is het een geruststelling dat ik altijd mijn Hulpkaart bij mij draag. Hij weet dat ik, als ik in nood ben of verward, mijn Hulpkaart aan iemand kan geven en dat diegene hem dan kan bellen zodat hij naar mij toe kan komen om mij te helpen. Deze wetenschap maakt dat hij zich minder ongerust hoeft te maken wanneer hij niet bij mij is.'

Meer informatie

 

]]>
news-5417 Mon, 09 Mar 2020 08:51:44 +0100 Kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen gaat van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaliteitssysteem-voor-ervaringsdeskundigen-gaat-van-start/ In opdracht van VWS heeft ZonMw geld vrij gemaakt voor het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen. Doel hiervan is om de komende jaren ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren. Het is een historische mijlpaal omdat Nederland internationaal gezien het eerste land is waar ervaringsdeskundigheid wordt geprofessionaliseerd als relevant onderdeel in de ggz. Bovendien wordt het kwaliteitssysteem door de beroepsgroep zelf geleid. Waarom een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigheid? 

Doel is om te komen tot een kwaliteitssysteem, gericht op professionalisering en borging van de kwaliteit van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen de ggz. En voor ervaringsdeskundigen die in zelfregiecentra, herstelacademies, teams voor ervaringsdeskundigen, wijkteams en in andere zorgcontexten aan het werk zijn. Het resultaat is onder andere: een beroepsstandaard, een register, een kwaliteitsstandaard en landelijke leerplannen van MBO-2 tot HBO masterniveau. 

Samenwerkende organisaties

De projectuitvoering ligt in handen van het URC consortium, bestaande uit de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos en hogeschool Windesheim. Daarnaast wordt samengewerkt met andere partijen die te maken hebben met ervaringsdeskundigheid zoals begeleidend wonen. 

Meer informatie

]]>
news-4961 Mon, 02 Dec 2019 07:50:01 +0100 Voorbij de verwarring https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voorbij-de-verwarring/ Wat werkt bij mensen die kwetsbaar zijn en zich soms verward gedragen? Houdt die vraag jou bezig? Kom dan naar Voorbij de verwarring. Met meer dan 50 workshops, trainingen en activiteiten. En veel praktijkvoorbeelden en inspirerende persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen, familieleden en hulpverleners, waaronder het verhaal van pianiste Iris Hond. Zij heeft het leven op straat zelf ervaren en sluit met haar verhaal en muziek de dag af. Inspirerende oplossingen

Tijdens deze praktijkdag ontdekken we wat werkt rond kwetsbare mensen en delen we de lessen van talloze mooie initiatieven. Neem respijthuis Frits in Baarle-Nassau, een huis dat ruimte biedt aan kwetsbare mensen. Zij kunnen hier tijdelijk wonen en aan hun herstel werken zonder indicatie, diagnose of kosten. Een team van ervaringsdeskundigen runt dit prachtige voorbeeld van sociaal ondernemen. Of leer de hulpkaart gebruiken, een klein kaartje voor in de portemonnee of het telefoonhoesje, speciaal voor mensen die niet goed onder woorden kunnen brengen wat ze voelen in lastige situaties. 

Persoonlijke verhalen

In de Haardvuursessies interviewt tv-presentator Ajouad El Miloudi ervaringsdeskundige Karlijn Roex en familie-evaringsdeskundigen Hans Alderliesten en Ellen van Musscher. Ook horen we van psychiater en schrijver Bram Bakker hoe hij zelf aan de andere kant van de dokterstafel terechtkwam en wat dit met hem deed.

Trainingen en workshops

Jannie de Jong en Martijn van Agtmaal leren ons verward gedrag herkennen en ermee omgaan, in een training met rollenspellen met een acteur. Familie-ervaringsdeskundige Tom Rusting en sociaal-psychiatrisch-verpleegkundige Tiny van Hees vertellen hoe je in een gesprek het contact tussen hulpverleners, naasten en cliënt kunt herstellen of verbeteren. 
Je kunt je laten bijpraten over de meest actuele kwesties, zoals hoe je als organisatie kunt reageren op negatieve beeldvorming in de media bij incidenten zonder dat dit ten koste gaat van kwetsbare mensen. Of je laat je helemaal bijpraten over de nieuwe Wvggz die per 1 januari 2020 ingaat en waar iedereen in wijkteams of in de vrijwillige zorg en preventie mee te maken krijgt.

Bruisend netwerkplein

Op het netwerkplein kun je diverse experts en ervaringsdeskundigen ‘lenen’ uit de Mensenbieb. Bezoek daar ook het Museum van Mooie Oplossingen met onder meer een VR-bril waarmee je kunt ervaren wat jongeren met een licht verstandelijke beperking ervaren en de GPS-Smartwatch, waarmee cliënten snel kunnen worden teruggevonden en teruggebracht naar de ggz-instelling, een uniek project opgezet door de naaste familie van een cliënt. Of ga mee op excursie naar Reinier van Arkel, de oudste ggz-instelling van Nederland.
Het is maar een greep uit de meer dan 50 gesprekken, lezingen, presentaties, workshops, trainingen en activiteiten.

Komt u ook?

www.voorbijdeverwarring.nl
Voorbij de verwarring is een initiatief van ZonMw en het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT).
 

]]>
news-4712 Sat, 12 Oct 2019 09:34:00 +0200 Rapportage over passend vervoer aangeboden aan Tweede Kamer https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/10/kamerbrief-over-rapportages-melding-en-vervoer-personen-met-verward-gedrag Bianca den Outer’s rapportage over de monitoring en registratie van de projecten over Passend vervoer voor mensen met verward gedrag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees hier de volledige rapportage en de kamerbrief. news-4643 Wed, 02 Oct 2019 16:36:01 +0200 Projectleidersbijeenkomst over passend vervoer voor mensen met verward gedrag https://publicaties.zonmw.nl/projectleidersbijeenkomst-vervoer/ Op 18 september 2019 wisselden projectleiders tijdens een bijeenkomst ideeën en ervaringen uit over passend vervoer voor mensen met verward gedrag. Jeroen Zoeteman, Bianca den Outer en een aantal projectleiders presenteerden hun bevindingen uit de praktijk. Bekijk de uitkomsten in deze digitale publicatie. news-3889 Tue, 09 Apr 2019 10:25:48 +0200 RTV Oost rijdt mee met Streettriage Twente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rtv-oost-rijdt-mee-met-streettriage-twente/ news-3639 Tue, 19 Feb 2019 09:15:00 +0100 Tweet over diligences in Noord-Holland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-over-diligences-in-noord-holland/ news-3354 Thu, 13 Dec 2018 11:57:00 +0100 Tweet Dimence start pilot streettriage Twente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-dimence-start-pilot-streettriage-twente/ news-3328 Mon, 10 Dec 2018 07:01:43 +0100 Nieuwsbrief geestelijke gezondheid december 2018 http://zonmw.m15.mailplus.nl/archief/mailing-315362013.html Met onder andere: vroegsignalering, passend vervoer, praten over waarden helpt mensen duurzaam inzetbaar te houden, terugvalpreventie, nieuwe projecten en subsidiemogelijkheden. news-3326 Fri, 07 Dec 2018 18:01:00 +0100 Tweet Sylvia Te Wierik over artikel vervoersconvenant in Friesland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-sylvia-te-wierik-over-artikel-vervoersconvenant-in-friesland/ news-3291 Fri, 23 Nov 2018 11:16:00 +0100 Tweet Parnassia over MIPU https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-parnassia-over-mipu/ news-3228 Sat, 17 Nov 2018 14:00:00 +0100 Tweet vervoer Deventer RTV https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vervoer-deventer-rtv/ news-3091 Tue, 09 Oct 2018 01:39:00 +0200 Tweet Ambulancedienst IJsselland neemt vervoer van mensen met verward gedrag over van politie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-ambulancedienst-ijsselland-neemt-vervoer-van-mensen-met-verward-gedrag-over-van-politie/ news-3090 Fri, 05 Oct 2018 20:02:00 +0200 Staatssecretaris Paul Blokhuis aan het woord over verward gedrag https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/142817503/De-Week-van-Gelderland/aflevering/34844 Staatssecretaris Paul Blokhuis spreekt in de Week van Gelderland o.a. over het vervoer van mensen met verward gedrag en de financiering daarvan, de voortgang van een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en het landelijk telefoonnummer. Kijk de aflevering terug bij Omroep Gelderland. news-3051 Thu, 27 Sep 2018 11:31:00 +0200 ZonMw-bestuur en programmacommissie bedanken het Schakelteam Personen met Verward Gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-bestuur-en-programmacommissie-bedanken-het-schakelteam-personen-met-verward-gedrag/ Het schakelteam heeft samen met het kernteam landelijk veel in beweging gebracht en opmerkelijke resultaten behaald. Dankzij hun inzet is in gemeenten en regio’s vooruitgang geboekt in het realiseren van een goed werkende aanpak. Actieprogramma blijft zich inzetten

De komende 2 jaar blijft het actieprogramma blijft zich inzetten voor hetzelfde doel. Dit doen we door het openstellen van nieuwe subsidierondes voor regionale praktijkprojecten, een inclusieve samenleving en kennisontwikkeling. Daarnaast worden goede voorbeelden van interventies en aanpakken verspreid en onderbouwd met onderzoek.

Informatieplein

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheid past bij uw project voor betere hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving? Kom dan naar ons informatieplein op 4 oktober. 

Meer informatie

]]>
news-3002 Thu, 13 Sep 2018 17:12:00 +0200 Tweet Annelies Nijhuis over passend vervoer in de regio Rotterdam-Rijnmond | Zuid-Holland Zuid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-annelies-nijhuis-over-passend-vervoer-in-de-regio-rotterdam-rijnmond-zuid-holland-zuid/ news-2931 Fri, 17 Aug 2018 08:29:00 +0200 Passend vervoer in de regio Gooi en Vechtstreek https://www.ggzcentraal.nl/pilot-passend-vervoer-voor-personen-met-verward-gedrag-van-start/ Ervaringsdeskundigen en naasten, gemeenten, politie, GGD’en, ambulancevervoer, Zorgbelang Gelderland/Utrecht en ketenpartners starten per 1 september 2018 met een domein- en regio-overstijgende pilot rond triage en passend vervoer, waarin de burger centraal staat en waarbij de benadering die past bij positieve gezondheid leidend is.  

]]>
news-2867 Mon, 13 Aug 2018 15:28:00 +0200 Tweet GGZ Drenthe over psycholance https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-ggz-drenthe-over-psycholance/ news-2776 Thu, 19 Jul 2018 13:45:49 +0200 Subsidie voor experimenteel vervoer voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-experimenteel-vervoer-voor-mensen-met-verward-gedrag/ Wilt u in uw regio gepast vervoer organiseren voor mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s)? Vraag dan subsidie aan.
Voor mensen met verward gedrag is vervoer door de politie vaak niet passend. U kunt bij het Actieprogramma Verward Gedrag subsidie aanvragen voor experimentele projecten met passend vervoer dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de RAV’s. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de omvang van projecten:

  • lokale experimenten (subsidie tot maximaal € 200.000,-)
  • regionaal onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe vormen van vervoer (subsidie tussen € 200.000,- en € 500.000,-)

Beoordeling binnen 6 weken

U kunt uw subsidieaanvraag indienen via ons online aanvraagsysteem ProjectNet. De beoordelingsprocedure vindt plaats in de 6 weken nadat de subsidieaanvraag is ingediend.

Voorlopig model passend vervoer

Begin maart 2017 heeft de minister van VWS het voorlopig model passend vervoer voor personen met verward gedrag aangeboden aan de Tweede Kamer. Het model beschrijft vervoersoplossingen voor mensen, waarvan het vermoeden bestaat dat zij verward gedrag vertonen door bijvoorbeeld een somatische aandoening, psychiatrische aandoening, psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Het voorlopig model vormt hiermee een leidraad om creatieve en passende vervoersoplossingen in de regio te ontwikkelen voor mensen met verward gedrag, voor wie zorg en/of vervoer noodzakelijk is.

Meer informatie

]]>
news-2802 Wed, 18 Jul 2018 12:57:00 +0200 tweet vervoer Friesland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vervoer-friesland/ news-2746 Wed, 11 Jul 2018 18:04:00 +0200 Tweet werkbezoek Jetta Klijnsma GGZ Drenthe psycholance https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-werkbezoek-jetta-klijnsma-ggz-drenthe-psycholance/ news-2739 Mon, 09 Jul 2018 09:31:00 +0200 Speciaal vervoer gaat op Veluwe verwarde personen ophalen https://www.ad.nl/apeldoorn/speciaal-vervoer-gaat-op-veluwe-verwarde-personen-ophalen~abc86b8c/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web Er komt nog dit jaar speciaal vervoer in deze regio voor personen met verward gedrag. Een zorgorganisatie gaat ervoor zorgen dat de politie hiervoor veel minder vaak wordt ingezet.  

]]>
news-2719 Tue, 03 Jul 2018 10:10:00 +0200 Tweet VWS convenant vervoer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vws-convenant-vervoer/ news-2688 Mon, 02 Jul 2018 19:37:00 +0200 Instagram post Politie Heveulland Melding met psycholance https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/instagram-post-politie-heveulland-melding-met-psycholance/ news-2811 Mon, 02 Jul 2018 12:00:00 +0200 Afspraken over passend vervoer mensen met verward gedrag in Friesland en Drenthe https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/02/afspraken-over-passend-vervoer-personen-met-verward-gedrag-in-friesland-en-drenthe Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor mensen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die mensen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren.  

]]>
news-2659 Thu, 21 Jun 2018 00:02:00 +0200 Tweet mipu: een onopvallend vervoersmiddel voor verwarde personen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-mipu-een-onopvallend-vervoersmiddel-voor-verwarde-personen/