Andere vervoersaanbieders dan de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) kunnen doorlopend subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor passend vervoer van mensen met verward gedrag. Het gaat om vervoer dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de RAV’s. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer.

De subsidie bedraagt voor lokale experimenten maximaal € 200.000,- en voor regionale experimenten in de vorm van een haalbaarheidsstudie maximaal € 500.000,-. De looptijd van het project is uiterlijk tot 1 april 2020 (ritten zijn subsidiabel tot 1-1-2020). Voor beide vormen van projecten zijn aparte subsidieoproepen met randvoorwaarden opgesteld. De beoordelingsprocedure vindt plaats in de 6 weken nadat de subsidieaanvraag is ingediend.

Vraag nu subsidie aan

Heeft u al een vervoersproject lopen, maar nog geen sluitende financiering na afloop daarvan? Dan komt u in aanmerking voor een vervolgsubsidie. Als u kunt contact opneemt met ZonMw, kunnen we u uitnodigen om een subsidieaanvraag voor het vervolg in te dienen. De subsidie bedraagt maximaal € 200.000,-. 

Contact

Portretfoto Merel Keizer

Merel Keizer

Programmamanager

+31 70 349 54 10
avg@zonmw.nl
Portretfoto Lisanne Hogema

Lisanne Hogema

Programmamanager

+31 70 349 54 78
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website