ZonMw tijdlijn Verward gedrag https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Verward gedrag nl-nl Sat, 25 May 2019 21:42:55 +0200 Sat, 25 May 2019 21:42:55 +0200 TYPO3 news-4050 Sat, 18 May 2019 07:03:00 +0200 Tweet gemeente Beuningen (AVG) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-gemeente-beuningen-avg/ news-4001 Thu, 02 May 2019 13:26:53 +0200 Geweld tegen psychiatrische patiënten https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/04/paul-blokhuis-opent-slotcongres-geweld-tegen-psychiatrische-patienten.html Staatssecretaris Paul Blokhuis opent op donderdag 7 november het door NWO georganiseerde slotcongres 'Geweld tegen psychiatrische patiënten'. Tijdens het congres gaan toonaangevende sprekers in op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van victimisatie, met inbreng van ervaringsdeskundigen. news-3994 Wed, 01 May 2019 07:56:51 +0200 Persoonsgerichte aanpak voor kwetsbaren: bestuurlijk overleg https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/persoonsgerichte-aanpak-voor-kwetsbaren-bestuurlijk-overleg Op 12 april was er een eerste bestuurlijk overleg over de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare mensen tussen VWS, JenV, BZK en de landelijke portefeuillehouders zorg en veiligheid, burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Sven de Langen namens de VNG. Hier lees je een korte terugblik. news-3979 Mon, 29 Apr 2019 07:32:29 +0200 Meldpunt niet-acute zorg voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen https://www.zorgwelzijn.nl/meldpunt-niet-acute-zorg-voorkomt-dat-mensen-tussen-al-en-schip-vallen/?tid=TIDP289280XAD83A8345A6B40528C07A95EB326AE7DYI4 Hoe creëren we een écht sluitende aanpak rondom mensen met verward gedrag? ‘Door een aantal gebeurtenissen die grote maatschappelijke impact hadden, is de aandacht in eerste instantie naar oplossingen voor acute zorg en veiligheid gegaan. Maar er is meer nodig want er is een grote groep die tussen wal en schip dreigt te vallen’, aldus Trudi Peters, projectleider GGD GHOR Nederland. Kijk voor meer informatie op https://www.zonmw.nl/melding. news-3968 Thu, 25 Apr 2019 08:28:32 +0200 Zorg voor mensen met verward gedrag? 'Het glas is half leeg' https://www.zorgwelzijn.nl/zorg-voor-mensen-met-verward-gedrag-het-glas-is-half-leeg/?tid=TIDP289280XAD83A8345A6B40528C07A95EB326AE7DYI4&utm_medium=email&utm_source=20190423%20Z+W%20Special%20Congres%20Mensen%20met%20verward%20gedrag%20-%20Special%20Newsletter%20Congres%20Mensen%20met%20verward%20gedrag%202019&utm_campaign=NB_ZorgenWelzijn Het aantal incidenten met mensen met verward gedrag waarbij de politie wordt ingeschakeld, is in vier jaar tijd ruim vijftig procent gestegen. In 2014 waren er 59.594 meldingen, vorig jaar 90.605. Bij het gros van deze mensen is helemaal geen politie-ingrijpen nodig, zegt Henk van Dijk, landelijk programmaleider Personen met Verward Gedrag bij de Nationale Politie. ‘Zij hebben vooral zorg nodig en daar ontbreekt het aan.’ news-3962 Wed, 24 Apr 2019 08:43:29 +0200 Zelf aan je herstel werken in respijthuis Frits https://publicaties.zonmw.nl/respijthuis-frits/ In Respijthuis Frits is iedereen welkom die aan zijn herstel wil werken. Ook mensen zonder diagnose of indicatie voor zorg. Juist deze groep valt vaak tussen wal en schip. Leden van de projectgroep én een gast delen hun verhaal over de totstandkoming van het respijthuis en de ervaringen tot nu toe. news-3946 Thu, 18 Apr 2019 15:27:57 +0200 Subsidieoproep: Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-lokale-advies-en-meldpunten-niet-acute-hulpbehoefte-verward-gedrag-3/ Om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen tijdig te kunnen helpen, is het belangrijk dat regionale advies- en meldpunten toegankelijk en bereikbaar zijn voor hulpverleners én burgers. Gemeenten en GGD’en kunnen namens een regionaal samenwerkingsverband subsidie aanvragen om de toegankelijkheid van advies- en meldpunten te verbeteren. De deadline is 6 juni 2019, 14.00 uur. news-3907 Fri, 12 Apr 2019 14:31:42 +0200 Subsidie voor versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-versterken-lokale-advies-en-meldpunten-niet-acute-hulpbehoefte-verward-gedrag/ Wilt u in uw regio werken aan het doelmatig en efficiënt organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven tijdelijk kwijt zijn? Dan kunt u vanaf donderdag 18 april weer subsidie aanvragen.
Subsidieaanvragen zijn gericht op het uitbreiden van de bereikbaarheid van bestaande lokale en/of regionale meldpunten (24/7 of uitbreiden avond- en weekenduren) én het efficiënter inrichten van bestaande meldpunten. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 6 juni om 14.00 uur.

Lokale en/of regionale meld- en adviespunten

Een spoedige implementatie van regionale 24/7 niet-acute advies- en meldpunten én de invoering van een landelijk meldnummer zijn 2 van de aanbevelingen van de eindrapportage ‘Op weg naar een persoonsgerichte aanpak’ van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Het Schakelteam benadrukt dat het van belang is dat burgers en hulverleners dag en nacht ergens terecht kunnen om advies te vragen of om een melding te doen, zodat goede hulpverlening ingeschakeld kan worden.

In vrijwel alle regio’s bestaan regionale en/of lokale meldpunten waar men met signalen van mensen met verward gedrag terecht kan. Het is de bedoeling dat projecten zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande meldpunten en dat iedereen (hulpverleners én burgers) toegang heeft tot het advies- en meldpunt.

Wie kan aanvragen?

Gemeenten en GGD’en kunnen subsidieaanvragen indienen namens een regionaal samenwerkingsverband, waarbij één partij als hoofdaanvrager fungeert. De subsidie bedraagt maximaal € 125.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Daarbij bent u verplicht om 25% cofinanciering in te brengen.

Meer informatie

]]>
news-3889 Tue, 09 Apr 2019 10:25:48 +0200 RTV Oost rijdt mee met Streettriage Twente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rtv-oost-rijdt-mee-met-streettriage-twente/ news-3868 Tue, 02 Apr 2019 13:24:42 +0200 Vraag nu subsidie aan voor een wijk-GGD’er in uw gemeente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vraag-nu-subsidie-aan-voor-een-wijk-ggder-in-uw-gemeente-1/ Wilt u in uw gemeente aan de slag gaan met de inzet van een wijk-GGD’er? Dan kunt u nu subsidie aanvragen. De deadline van deze 3e en tevens laatste subsidieronde is op donderdag 6 juni 2019 om 14.00 uur. Wat doet een GGD’er?

Een wijk-GGD’er is een zorgprofessional die op lokaal niveau de zorg- en veiligheidsketen aan elkaar verbindt. Op deze wijze probeert hij of zij te voorkomen dat een persoon met verward gedrag zichzelf of anderen schade berokkent. De wijk-GGD’er staat dan ook te boek als een verbindingsofficier in dit krachtenveld die in staat is om inzicht en overzicht te creëren. 

Wilt u ook aan de slag met een wijk-GGD’er? 

Vanaf vandaag kunt u subsidie aanvragen om zelf aan de slag te gaan in uw gemeente met de inzet van een wijk-GGD’er. De deadline van deze ronde is donderdag 6 juni 2019 om 14.00 uur. Op 18 april volgt een informatiebijeenkomst van 10.00 tot 13.00. Aanmelden kan via de link onderaan dit nieuwsbericht. 

10 gemeenten al van start

Inmiddels zijn er 10 gemeenten aan de slag gegaan met de implementatie van een wijk-GGD’er vanuit de eerste 2 subsidierondes. Zij krijgen hiervoor financiële middelen van ZonMw en worden begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De begeleiding van het CCV is onder meer gericht op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op Linkedin.

Meer informatie

]]>
news-3890 Thu, 28 Mar 2019 19:25:00 +0100 LinkedIn update over Optimaal Leven teams in Drenthe https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/linkedin-update-over-optimaal-leven-teams-in-drenthe/ news-3754 Wed, 13 Mar 2019 10:37:45 +0100 Subsidie voor ‘Leernetwerken: Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-leernetwerken-duurzame-uitwisseling-tussen-onderwijs-en-praktijk-in-het-kader-van-ve/ Werkt u in een onderwijsinstelling en wilt u zich inzetten voor een duurzame uitwisseling tussen het onderwijs en de praktijk? Vraag dan nu subsidie aan. Innovatie samenwerkingsverbanden

Het doel van deze subsidieoproep is het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden om regionaal een duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk te realiseren. Dit doet u door het opzetten van een nieuw leernetwerk of het uitbreiden van een bestaand leernetwerk. Het leernetwerk is gericht op mensen met verward gedrag, andere (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving, waarbinnen ‘interprofessioneel samenwerken’ en uitwisseling tussen het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein centraal staat.

Aandachtspunten

Deze subsidieoproep is gericht op het opzetten van innovatief samenwerkingsverband in de vorm van een leernetwerk, om regionaal een duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk te realiseren. Onderstaande onderdelen zijn daarbij extra van belang. Deze zijn verwerkt in de beoordelingscriteria: 
1. onderwijs en domein overstijgende samenwerking 
2. cliënten en naasten centraal 
3. borging 
4. monitoring en evaluatie 

Budget en looptijd

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per project. De looptijd van het project is maximaal 24 maanden. Voor deze subsidieoproep is in totaal maximaal € 800.000,- gereserveerd. 

Webinar

Wilt u meer weten over de subsidieoproep? Sluit dan aan bij ons webinar op 4 april van 11.00 tot 12.00 uur. U kunt zich aanmelden via de link onderaan dit bericht.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

 • Subsidieoproep ‘Leernetwerken: Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag’  
 • Overzicht van alle subsidiemogelijkheden
 • Meld u aan voor het webinar
]]>
news-3752 Tue, 12 Mar 2019 17:44:00 +0100 Tweet ZonMw over blog Piet Overduin huisarts als poortwachter voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-zonmw-over-blog-piet-overduin-huisarts-als-poortwachter-voor-mensen-met-verward-gedrag/ news-3751 Tue, 12 Mar 2019 12:05:11 +0100 Rapportage regionale pilots monitor personen met verward gedrag https://www.rivm.nl/nieuws/regionale-pilots-monitor-personen-met-verward-gedrag-in-utrecht-en-west-brabant In Nederland bieden verschillende bronnen informatie over mensen met verward gedrag, bijvoorbeeld bronnen bij de politie, GGD meldpunten, en regionaal ambulancevervoer. Op basis van een aantal van deze bronnen is in pilots in de GGD-regio’s Utrecht en West-Brabant geprobeerd om regionaal de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek in beeld te brengen. news-3746 Mon, 11 Mar 2019 10:08:00 +0100 Tweet V&VN over dementievvriendelijke samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vvn-over-dementievvriendelijke-samenleving/ news-3699 Fri, 01 Mar 2019 11:39:47 +0100 ZonMw krijgt budget voor ggz-onderzoek tot en met 2025 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-krijgt-budget-voor-ggz-onderzoek-tot-en-met-2025/ Het onderzoeksprogramma ggz ontvangt van het ministerie van VWS € 35 miljoen voor de periode 2019 tot en met 2025. Daardoor kan het onderzoeksprogramma beter aansluiten bij de meerjarige plannen en de behoeften van ggz-partijen. Vorige en komende jaren

In 2016 en 2017 zei het ministerie financiering toe van € 10 miljoen. In 2018 is nogmaals € 5 miljoen voor één jaar toegezegd. Nu is het resterende budget van € 35 miljoen voor een langere periode toegezegd. Daarmee kan het onderzoeksprogramma door tot en met 2025.

Subsidierondes

Momenteel loopt de beoordelingsprocedure voor de subsidieoproep ‘Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de ggz’. In de komende periode vinden er gesprekken plaats met ggz-partijen die betrokken zijn bij de ‘Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’. Deze gesprekken vormen de basis voor het uitzetten van andere subsidierondes.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

]]>
news-3692 Fri, 01 Mar 2019 10:00:00 +0100 3 miljoen voor onderzoek naar schulden- en armoedeproblematiek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/3-miljoen-voor-onderzoek-naar-schulden-en-armoedeproblematiek/ Het gaat economisch beter, maar de schulden- en armoedeproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen, en andere geïnteresseerde (maatschappelijke) partijen kunnen vanaf 9 maart tot 23 april 2019 bij ZonMw een motivatiebrief indienen.

Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven schulden en armoede te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd.
De Brede schuldenaanpak heeft 40 acties in gang gezet om mensen met schulden te helpen. Het kabinet werkt daarbij samen met tientallen partijen. Onderzoek is nodig om bijvoorbeeld gemeenten te helpen hun vraagstukken te beantwoorden. Ook moeten nieuwe werkwijzen ontwikkeld worden om effectief met armoede en schuld om te gaan. Voor de NWA is de aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de onderzoeksresultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten van groot belang.

Onderzoeksthema’s

Binnen deze call for proposals (subsidieoproep) wordt onderzoek op 3 thema’s gefinancierd.

 1. Leven in armoede en sociale uitsluiting.
  Welke achterliggende mechanismen spelen er bij het leven in armoede en sociale uitsluiting? Wat is het gevolg van opgroeien in armoede en welke oplossingsstrategieën kan nieuw onderzoek opleveren? Hoe kunnen gemeenten hun burgers hierop een passende dienstverlening bieden? De projecten in dit thema moeten leiden tot een vertaling van bestaande en nieuwe inzichten naar het handelen van professionals in de gemeentelijke en maatschappelijke dienstverlening.
 2. Verborgen armoede bij diverse groepen.
  Het signaleren en het benaderen van doelgroepen die leven in armoede is niet altijd makkelijk. Welke dienstverlening is mogelijk en verlicht de bestaande problematiek? De opbrengst van dit onderzoeksthema zijn nieuwe interventies die in gemeenten of bij maatschappelijke organisaties kunnen worden uitgeprobeerd. Specifieke aandacht gaat uit naar werkende armen.
 3. Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies.
  Verschillende projecten in de lokale uitvoeringspraktijk worden onder dit thema geschaard. In de oproep wordt ruimte gelaten voor de invulling daarvan door de indienende kennisorganisaties en gemeenten. Het onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over integrale, domein overstijgende aanpakken bij multiproblematiek (waaronder in ieder geval het domein Werk en Inkomen en gezondheidsproblematiek), de samenloop van interventies op het snijvlak van incasso en schuldhulpverlening  en onderzoek naar het voorkomen van non-respons/hulp niet willen aannemen/zorgvermijding.

Procedure

Belangstellenden (gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen) schrijven een motivatiebrief voor het thema waaraan ze willen deelnemen. De motivatiebrief kunt u tot uiterlijk 23 april 2019, 14.00 uur indienen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de motivatiebrieven. De commissie geeft per thema aan welke partijen samen een consortium vormen. Per consortium wordt een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend. Lees ook de subsidieoproep  voor de criteria, procedure en voorwaarden.

Over deze subsidieoproep

Het initiatief voor deze subsidieoproep ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vakkundig aan het werk
De uitvoering van de subsidieoproep sluit nauw aan bij het kennisprogramma Vakkundig aan het werk van ZonMw. Doel van dit programma is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Nationale Wetenschapsagenda programma
Het NWA-programma beoogt bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda’s. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO’s zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia van NWA-projecten en programma’s. De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met elkaar wetenschappelijke en (mondiale) maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

De subsidieoproep Schulden en armoede is tot stand gekomen binnen actielijn 2 van het NWA-programma, waarin thematische programma’s, die zich lenen voor een brede NWA-aanpak, worden ontwikkeld in samenspraak met vakdepartementen.

Meer weten?

]]>
news-3688 Thu, 28 Feb 2019 13:24:29 +0100 Implementatie kennis verward gedrag in het onderwijs https://publicaties.zonmw.nl/ideeen-uitwisselen-over-implementatie-van-verward-gedrag-in-het-onderwijs/ Op 16 januari wisselden projectleiders ideeën en ervaringen uit over de implementatie van kennis over verward gedrag in het onderwijs. Wat ze bespraken is gebundeld in een digitale publicatie. news-3678 Wed, 27 Feb 2019 07:49:52 +0100 Binnenkort nieuwe subsidieoproep ‘Kennis over verward gedrag in het onderwijs’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/binnenkort-nieuwe-subsidieoproep-kennis-over-verward-gedrag-in-het-onderwijs/ Dinsdag 12 maart opent de volgende subsidieoproep over kennis over verward gedrag in het onderwijs. In deze subsidieronde staat de samenwerking tussen onderwijs en praktijk binnen leernetwerken centraal. Daarnaast is domeinoverstijgend samenwerken opnieuw een belangrijk thema. Het totaal beschikbare budget binnen deze subsidieronde is € 750.000,-. Het maximaal aan te vragen bedrag per project is € 50.000,-. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is dinsdag 14 mei 2019 om 14.00 uur.   

Webinar

Op 4 april 2019 van 11.00 tot 12.30 uur vindt een (gratis) webinar plaats over de nieuwe subsidieoproep. Tijdens het webinar krijgt u meer informatie over de subsidieronde en is er gelegenheid om vragen te stellen. In de aankomende subsidieoproep vindt u meer informatie over het webinar en hoe u zich kunt aanmelden. 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

]]>
news-3662 Thu, 21 Feb 2019 19:09:00 +0100 Tweet Hart van Nederland over ervaringsdeskundige Danny Jacksteit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-hart-van-nederland-over-ervaringsdeskundige-danny-jacksteit/ news-3663 Thu, 21 Feb 2019 16:44:00 +0100 Tweet 1vandaag over verward gedrag: interview met Joke vd Meulen en Henk van Dijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-1vandaag-over-verward-gedrag-interview-met-joke-vd-meulen-en-henk-van-dijk/ news-3639 Tue, 19 Feb 2019 09:15:00 +0100 Tweet over diligences in Noord-Holland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-over-diligences-in-noord-holland/ news-3625 Thu, 14 Feb 2019 16:49:00 +0100 Kwetsbare ouderen met complexe psychische problematiek https://akwaggz.nl/addendum-kwetsbare-ouderen-met-complexe-problematiek/ 'Kwetsbare ouderen dreigen in de ggz tussen wal en schip te raken. Met de juiste behandeling zijn er echter mooie resultaten te behalen.' aldus Henk Kruithof, klinisch geriater en voorzitter van de werkgroep Ouderen met psychische aandoeningen. Het addendum 'Kwetsbare ouderen met complexe problematiek', een belangrijke aanvulling op de Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. news-3637 Thu, 14 Feb 2019 16:32:00 +0100 Tweet DSP-groep over onderzoek naar ondersteuningsbehoefte door ervaringsdeskundigen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-dsp-groep-over-onderzoek-naar-ondersteuningsbehoefte-door-ervaringsdeskundigen/ news-3610 Mon, 11 Feb 2019 15:43:30 +0100 Webinar Subsidie voor ‘Regionale aanpak verward gedrag’ en ‘Integraal aanbod zorg en begeleiding’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-subsidie-voor-regionale-aanpak-verward-gedrag-en-integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding/ Op 21 februari 2019 van 10.00 tot 12.00 uur vindt een (gratis) webinar plaats over de nieuwe subsidieoproep voor ‘Regionale aanpak verward gedrag’ en ‘Integraal aanbod zorg en begeleiding’. Tijdens de webinar krijgt u meer informatie over de subsidieronde en is er de gelegenheid om vragen te stellen. Online informatiebijeenkomst

Voorheen werd vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) informatiebijeenkomsten georganiseerd om meer informatie over de subsidieoproepen te verstrekken. Om u de tijd van het reizen te besparen, is besloten om in plaats van een informatiebijeenkomst een webinar te organiseren. 

Wat is een webinar?

Een webinar is een online bijeenkomst. Gedurende de webinar krijgt u aan de hand van een presentatie meer informatie over de subsidieoproep. Bovendien is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan het programmateam.

Aanmelden voor de webinar

Via de link onderaan dit bericht kunt u zich aanmelden voor de webinar. U wordt via de link doorverwezen naar een registratieformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met meer informatie in uw mailbox.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

 • Meld u aan voor de webinar
 • Nieuwsbericht over de subsidieoproepen Regionale aanpak verward gedrag en Integraal aanbod zorg en begeleiding

Heeft u vragen over dit bericht dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag via avg@zonmw.nl.

]]>
news-3553 Mon, 04 Feb 2019 00:01:00 +0100 Subsidie voor ‘Regionale aanpak verward gedrag’ en ‘Integraal aanbod zorg en begeleiding’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-regionale-aanpak-verward-gedrag-en-integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding/ Werkt u samen met partners uit zorg en veiligheid, het sociaal domein en/of welzijn aan het regionaal inbedden en borgen van een goed werkende aanpak voor (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving? Of wilt u een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein opzetten? Vraag dan nu subsidie aan. Regionale aanpak

Na 2 jaar hard werken aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, andere (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving, is vastgesteld dat er een goede basis is gelegd, maar dat er ook nog veel te doen is. De tweede fase van het actieprogramma rondom verward gedrag is gericht op het regionaal inbedden en borgen deze aanpak. Het gaat om een integrale persoonsgerichte aanpak waarbij de leefwereld van de mens centraal staat. Ten opzichte van de vorige subsidierondes zijn de volgende aandachtspunten extra van belang:

 • inbedding en borging
 • verbinden lokale en regionale initiatieven
 • domein overstijgende samenwerking
 • cliënten en naasten centraal

Op basis van een gedegen beschrijving van de actuele situatie en het probleem in uw regio bepaalt u de omvang van uw project (budget en looptijd). De subsidie bedraagt maximaal € 250.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. De deadline is op 26 maart 2019 om 14.00 uur.

Integraal aanbod zorg en begeleiding

De ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag wordt zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd. Samenwerking tussen beide partijen is dus van cruciaal belang. Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen nu subsidie aanvragen om een gezamenlijk aanbod van zorg en begeleiding te organiseren. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor een startsubsidie en € 100.000,- voor een uitvoeringssubsidie en heeft een looptijd van maximaal 4 respectievelijk 16 maanden. Ook de deadline van deze subsidieronde is 26 maart 2019 om 14.00 uur.

U kunt subsidie aanvragen om:

 • een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein op te zetten (startsubsidie)
 • een bestaande faciliteit voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling, waarbij al afspraken zijn gemaakt tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s), specifiek te richten op mensen met verward gedrag
 • een nieuwe pilot te starten voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling

Het is binnen deze subsidieoproep ook mogelijk om de taken van de jeugdzorg, die nu ook onder de verantwoordelijkheden van de gemeenten vallen, meer integraal aan te bieden.

Webinar

Wilt u meer weten over deze subsidieoproepen? Sluit u dan aan bij onze webinar op 21 februari van 10.00 tot 12.00 uur. Verdere informatie volgt binnenkort op onze website.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

]]>
news-3527 Tue, 29 Jan 2019 11:25:52 +0100 Tweet werkbezoek Paul Blokhuis aan FRITS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-werkbezoek-paul-blokhuis-aan-frits/ news-3476 Mon, 21 Jan 2019 11:56:44 +0100 Subsidieoproepen ‘Regionale aanpak verward gedrag’ en ‘Integraal aanbod zorg & begeleiding’ uitgesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-regionale-aanpak-verward-gedrag-en-integraal-aanbod-zorg-begeleiding-uitgeste/ Op 19 december 2018 informeerde staatssecretaris Blokhuis (VWS) de Tweede Kamer over het vervolg van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. In zijn kamerbrief schetst hij een vervolgaanpak die wij verwerken in de contouren van de vervolgfase van het actieprogramma verward gedrag en daarmee ook in onze subsidieoproepen.
Daarom publiceren we de subsidieoproepen voor de 'Regionale aanpak verward gedrag' en 'Integraal aanbod zorg & begeleiding' maandag 4 februari 2019 in plaats van 22 januari 2019 op onze website. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 26 maart 2019 om 14.00 uur.

Meer informatie

]]>
news-3458 Tue, 15 Jan 2019 15:50:28 +0100 Patiëntenparticipatie bij het ontwikkelen van de app Reality Keeper https://publicaties.zonmw.nl/e-health-toepassingen-ontwikkelen-samen-met-de-patient-de-reality-keeper/ De Reality Keeper is een app die je activiteit op sociale media monitort en waarschuwt als het dreigt mis te gaan. In eerste instantie werd de Reality Keeper bedacht door en voor mensen met een psychose. Inmiddels is de app door iedereen te gebruiken. news-3456 Tue, 15 Jan 2019 15:28:59 +0100 Informatiebijeenkomst melding verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/informatiebijeenkomst-melding-verward-gedrag/ Wilt u werken aan betere bereikbaarheid van meldpunten voor verward gedrag? En hiervoor subsidie aanvragen? Kom dan maandagmiddag 21 januari naar de informatiebijeenkomst in Utrecht.