ZonMw subsidieoproepen Verward gedrag https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Verward gedrag nl-nl Sun, 19 May 2019 20:57:29 +0200 Sun, 19 May 2019 20:57:29 +0200 TYPO3 news-3749 Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0100 Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/duurzame-uitwisseling-tussen-onderwijs-en-praktijk-in-het-kader-van-verward-gedrag/ Onderwijsinstellingen kunnen samen met praktijkinstellingen subsidie aanvragen om een innovatief samenwerkingsverband op te zetten in de vorm van een leernetwerk. Leernetwerken zijn innovatieve samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, mbo's en praktijkinstellingen. Het doel is een regionaal duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk. news-3942 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0200 Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-lokale-advies-en-meldpunten-niet-acute-hulpbehoefte-verward-gedrag-3/ U kunt subsidie aanvragen voor het versterken van een regionale infrastructuur van bestaande lokale en regionale advies- en meldpunten voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, naasten, bezorgde burgers en hulpverleners. news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest.