U kunt bij ZonMw subsidie aanvragen binnen openstaande subsidieoproepen. Sommige subsidieoproepen richten zich specifiek op de geestelijke gezondheidszorg. Andere subsidieoproepen zijn niet direct op de geestelijke gezondheidszorg gericht, maar mogelijk wel interessant voor u. Daarnaast zijn er ook subsidieoproepen voor talentontwikkeling.

Openstaande subsidieoproepen - ggz

  Blijf op de hoogte

  Wilt u op de hoogte blijven van relevante subsidieoproepen, informatiebijeenkomsten en ander nieuws? Abonneert u zich dan op de nieuwsbrief Geestelijke gezondheid of volg ons op LinkedIn.

  Subsidiekalender

  Een overzicht van alle openstaande subsidieoproepen vindt u in de ZonMw-subsidiekalender.

  Subsidieprogramma's gericht op de ggz

  Onderzoeksprogramma GGz

  Programmabeeld Onderzoeksprogramma GGz

  Tot en met 2025 is er budget beschikbaar gesteld om vervolg te geven aan het Onderzoeksprogramma ggz. Het aantal onderzoeksvragen in de ggz is dusdanig groot en divers dat er in afstemming met veldpartijen is gekeken op welk type onderzoek het Onderzoeksprogramma ggz zich moet gaan richten. Komende jaren worden er nieuwe subsidierondes opengesteld.

  Onderzoeksprogramma GGz

  Verward gedrag

  Programmabeeld actieprogramma verward gedrag

  U kunt binnen het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) subsidie aanvragen voor de implementatie van de 9 bouwstenen voor het ontwikkelen van een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. De subsidieoproepen hiervoor worden meerdere keren per jaar open gesteld.

  Subsidiemogelijkheden verward gedrag

  Academische Werkplaatsen Autisme

  Een academische werkplaats autisme brengt wetenschappelijk onderzoek, praktijk, opleidingen en beleid dichter bij elkaar en ondersteunt de bundeling van kennis en ervaring op dit gebied. Naar verwachting worden er geen nieuwe subsidieoproepen meer open gesteld.

  Academische Werkplaatsen Autisme

  Suïcidepreventie

  Het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie financiert onderzoek dat bijdraagt aan de vermindering van het aantal suïcides in Nederland. Naar verwachting worden er geen nieuwe subsidieoproepen meer open gesteld.

  Programma Suïcidepreventie

  Talentontwikkeling

  TOP subsidies voor excellente onderzoeksgroepen

  De TOP-subsidie biedt excellente onderzoeksgroepen de gelegenheid tot vernieuwing van hun onderzoekslijnen en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Het oogmerk is hierbij ruimte te creëren voor innovatieve (grensverleggende) wetenschap van excellente kwaliteit. De verwachte uitkomst van TOP-projecten is primair wetenschappelijke verdieping.

  TOP subsidies

  Rubicon voor recent gepromoveerde wetenschappers

  Rubicon is een financieringsinstrument voor recent gepromoveerde wetenschappers om ervaring op te doen aan buitenlandse topinstituten als opstap voor een wetenschappelijke carrière. Rubicon staat open voor alle wetenschappelijke disciplines voor een onderzoeksproject aan een buitenlands gastinstituut.

  Rubicon

  Vernieuwingsimpuls voor talentvolle, creatieve onderzoekers

  De Vernieuwingsimpuls biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. De Vernieuwingsimpuls omvat 3 financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Vici, voor senioronderzoekers die al hebben laten zien dat zij een eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen
  • Vidi, voor ervaren onderzoekers die na promotie al een aantal jaren onderzoek hebben verricht
  • Veni, voor onderzoekers die pas gepromoveerd zijn
  Vernieuwingsimpuls: Veni, Vidi, Vici

  Tips en handreikingen

  Ervaringen met implementatie

  Ruim 40 professionals uit zorg, onderwijs en onderzoek in de GGz deelden onlangs tijdens een projectleidersbijeenkomst hun tips en ervaringen met implementatie van kennis in de praktijk. Deze tips en ervaringen hebben we gebundeld in een online publicatie.

  Tips voor implementatie van interventies

  Suïcidale patiënt kan veilig aan onderzoek meedoen

  Uit onderzoek blijkt dat deelname van suïcidale personen aan experimentele studies niet leidt tot meer suïcides of suïcidepogingen. Daarnaast leidde het vragen naar suïcidaliteit niet tot meer suïcidale gedachten, wensen, plannen of handelingen. De conclusies van het onderzoek hebben de onderzoekers verwerkt in een handreiking voor METC’s en onderzoekers. 

  Bekijk de handreiking voor METC’s en onderzoekers
  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website