De gevolgen van een depressie voor de kwaliteit van leven, werk en relaties zijn enorm. Door een depressie eerder te herkennen en vroeger in te grijpen, kan erger worden voorkomen. Daarom financiert ZonMw projecten uiteenlopend van preventie tot vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg.

Preventie van depressie

Preventie van depressie kan ernstige en/of chronische klachten voorkomen. Dat is goed voor de gezondheid en maatschappelijke participatie van personen, maar ook voor het verminderen van zorgkosten op nationaal niveau. Er zijn verschillende vormen van preventie: zo kan preventie betekenen dat voorkómen moet worden dat mensen een depressie krijgen, maar het kan zich ook richten op het vroeg opsporen van personen die een verhoogd risico hebben op depressie, zodat er tijdig hulp geboden kan worden indien nodig. Ook terugvalpreventie is een belangrijke vorm van preventie. ZonMw financiert onderzoek op al deze verschillende vormen van depressiepreventie.

In het nieuws

Sombere jongeren beter geholpen met Blended Grip op je Dip

1 op de 5 jongeren kampt met somberheidsklachten. Door de coronacrisis neemt dit toe. Deventer helpt deze jongeren met een online zelfhulpcursus i.c.m. gesprekken met een POH-GGZ.

Lees hoe dit project aan de slag ging dankzij de implementatie-impuls

Vroeg behandelen van depressie bij jongeren

De 5 eerste projecten van het Onderzoeksprogramma ggz onderzochtten verschillende vroege behandelingen van jongeren met depressie. Van een transitietool van de jeugd- naar volwassenen-ggz tot een gestructureerde yoga-training. De resultaten zijn nu bekend!

Lees het Mediator-artikel

Diagnose, behandeling en herstel van depressie

Hoe herken en diagnosticeer je een depressie tijdig, wat is de beste behandeling voor een depressie en voor wie, en wanneer kan je zeggen dat iemand hersteld is van een depressie? Er is al veel bekend over het herkennen en behandelen van een depressie, maar toch staan er ook nog veel vragen open. Om deze vragen te kunnen beantwoorden en een vroege behandeling voor een depressie nog beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten, wordt er ook op dit onderwerp veel onderzoek gefinancierd.

In het nieuws

Nieuwe onderzoeken naar ggz-stoornissen

6 onderzoeken starten waarin de (kosten)effectiviteit wordt onderzocht van therapieën, behandelingen of interventies in de geestelijke gezondheidszorg. De onderzoeken zijn gericht op persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, depressieve-stemmingsstoornissen en stoornissen in het psychosespectrum. De projectleiders vertellen wat ze onderzoeken en waarom.

Lees het artikel

Minder praten, meer doen

meisje op schommel

Cognitieve gedragstherapie is heel effectief bij het verminderen van angst- en depressieklachten bij jongeren. Maar dan moeten effectieve elementen wel toegepast worden. ‘Voor angstklachten is exposure essentieel, bij depressieve klachten gedragsactivatie.’

Wat werkt voor angst en depressie bij jongeren?

Sporten bij depressie

Het project Sporten Versterkt doet onderzoek naar de effecten van sporten bij depressie. Onder meer worden de volgende vragen beantwoord: vermindert sporten de kosten die gepaard gaan met depressie? En tot hoe lang kan sporten terugval bij depressie tegengaan?

Bekijk de video

Leven met depressie

Van de mensen die aan een depressie lijden wordt het bij 15 tot 20% chronisch . Het is dan erg belangrijk dat deze mensen handvatten en ondersteuning krijgen bij het leren leven met hun depressie. Ook vanuit ZonMw worden verschillende onderzoeken gefinancierd die zich richten op de ondersteuning van mensen met een depressie.

In het nieuws

Het boek 'Binnen de buitenkant'

'Binnen de buitenkant' laat je onder de huid kruipen van psychisch (zeer) kwetsbare mensen die hun balans in het leven terugvonden, dankzij herstelondersteunende zorg. ‘Binnen de buitenkant’ is nu te bestellen.

Meer info en bestellen

Depressie Connect: leren van ervaringskennis van anderen

Online community Depressie Connect

Online community Depressie Connect is er voor mensen met depressie die behoefte hebben hun ervaringen in het omgaan met depressie te delen, of te leren van ervaringskennis van anderen.. De community is het resultaat van het onderzoek De Kracht van Depressie.

Lees meer over Depressie Connect

Afgeronde projecten

De afgelopen jaren zijn er vele onderzoeken naar depressie uitgevoerd. Onderzoeken die veel kennis hebben opgeleverd en tot nieuwe inzichten hebben geleid. Hieronder vindt u de projecten die langer dan 5 jaar geleden zijn afgerond.

MINDblue

MINDblue is hét platform om jouw ervaring met depressie te delen en voor betrouwbare informatie. Waar vind je hulp? Wat kun je zelf doen? MINDblue groeit de komende tijd uit tot een landelijke community voor iedereen die ervaring heeft met depressies, hun naasten en voor behandelaars en onderzoekers

website MINDblue
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website