Binnen verschillende ZonMw-progamma's wordt onderzoek gedaan naar ADHD. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende en afgeronde projecten.

Het plaatje van ADHD compleet maken

Dr. M. (Martine) Hoogman (v),  Radboudumc Genetica

De beperkingen van ADHD zijn bekend, minder weten we over positieve kanten van ADHD, zoals creativiteit. Om het plaatje van ADHD completer te maken, wil ik creativiteit in de onderliggende neurobiologie onderzoeken in grootschalige klinische en populatie studies. Resultaten zullen bijdragen aan onderwijs, behandeling en kwaliteit van leven van patiënten.

Jeugd & ADHD

Consortium ADHD en druk gedrag

De diagnose ADHD bij kinderen komt veel voor. De behandeling bestaat voor een belangrijk deel uit medicatiegebruik. Die situatie roept maatschappelijk discussie op. Er is grote behoefte aan psychosociale behandelingen die goed onderbouwd, effectief en toepasbaar zijn. Het consortium ADHD en druk gedrag wil met veelzijdig onderzoek in deze leemte voorzien.

Lees meer over het onderzoek

Onderzoek naar effectieve interventies en passende zorg voor kinderen met druk gedrag en ADHD

Ouders, hulpverleners en leerkrachten worstelen met vragen als het gaat om hulp aan kinderen en jeugdigen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Krijgen misschien te veel jeugdigen met ADHD medicatie? Of zijn dit er juist te weinig? En is er wel altijd sprake van ADHD, of plakken we misschien te snel ‘etiketten’?

Lees meer over interventies en passende zorg
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website