Door de zorg tijdelijk te vergoeden en onderzoek te doen naar de (kosten)effectiviteit worden de antwoorden op de volgende vragen in kaart gebracht:

  • Wat is het effect van psychologische zorg op het welzijn van (ex-)kankerpatiënten met aanpassingsproblemen?
  • Hoe groot is de groep patiënten die in aanmerking komt voor een behandeling?
  • Is vroegtijdig signaleren en behandelen van deze patiënten kosteneffectief?

Hiervoor zijn 2 projecten gestart:

  • De pilot Aanpassingsstoornissen bij (ex)kankerpatiënten uitgevoerd door IKNL: huisartsen kunnen bij het vermoeden van een aanpassingsstoornis de patiënten doorverwijzen naar een bij de pilot aangesloten behandelaar. De patiënten ontvangen zorg volgens de richtlijn. Zoals gebruikelijk in de geestelijke gezondheidszorg wordt aan de hand van vragenlijsten de voortgang van de behandeling gemonitord. Kijk voor meer informatie op de website van IKNL.
  • Het (kosten)effectiviteitsonderzoek uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam: een beperkt aantal patiënten wordt gevraagd mee te doen aan het (kosten)effectiviteitsonderzoek. Het doel van dit project is om wetenschappelijke evidentie te krijgen over de psychologische behandeling. Hierbij wordt gekeken naar de prevalentie, de (kosten)effectiviteit, de budgetimpact en de effecten op lange termijn.

Aan de hand van de projecten moet duidelijk worden of een structurele vergoeding vanuit de basisverzekering zinvol is.

Afronding programma Aanpassingsstoornissen

Het programma Aanpassingsstoornissen bij (ex)kankerpatiënten rondde op 1 september 2021 af. Voor patiënten die reeds in behandeling zijn, of op dit moment een uitnodiging hebben gekregen voor de behandeling in het kader van de pilot of ADJUST-studie wordt de behandeling nog vergoed. Resultaten worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. De resultaten worden aan het ministerie van VWS aangeboden. Op basis van de resultaten zal gekeken worden of er aanleiding is te kijken naar structurele vergoeding vanuit de basisverzekering voor de behandeling van een aanpassingsstoornis bij (ex)kankerpatiënten.

Samenwerking

De pilot is ontstaan vanuit een samenwerking van het Landelijk Overleg Paramedische en PsychoSociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ), het ministerie van VWS en ZonMw. Het ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding financieren de pilot.

Het LOPPSOZ zet zich al jaren in voor goede toegankelijkheid van passende psychosociale zorg voor (ex)kankerpatiënten. Het is een samenwerkingsverband van:

Film over de pilot

Gespecialiseerde hulp bij psychische klachten na kanker

Carolien van Weert

De diagnose kanker is een enorme schok. Ook als de behandeling slaagt, houden veel mensen psychische klachten. Psycholoog Carolien van Weert vertelt in een interview over de meerwaarde van tijdige, gespecialiseerde hulp.

Lees het interview
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website