De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richt per 1 januari 2022 een samenwerkingsplatform op, met als doel om de uitvoeringskracht van gemeenten & ketenpartners te versterken bij de maatschappelijke opgaven. Onderdeel hiervan is een nieuw regioteam Zorg & Veiligheid.

Het Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT) inclusief regioadviseurs is eind 2021 opgeheven. Vanuit een nieuw regioteam Zorg & Veiligheid van de VNG zullen regioadviseurs de gemeenten en ketenpartners vraaggericht en proactief ondersteunen om de samenwerking tussen sociaal-, zorg-, en veiligheidsdomein te versnellen en/of versterken. Het regioteam heeft een inhoudelijke focus op bepaalde thema’s, maar kan ook flexibel inspelen op de actualiteiten en behoeften uit de regio. Ook deelt het regioteam goede voorbeelden en stimuleert kennisuitwisseling.

Meer informatie vindt u op de website van de VNG over het Regioteam Zorg & Veiligheid en u kunt direct contact opnemen met de regioadviseurs via deze contactgegevens.

Regioteam zorg & veiligheid

Projectnummer 10610332110002
Astrid Jansen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Een inwoner heeft niet te maken met wetten, domeinen en ketens, maar heeft één leven waarin hij/zij in sommige gevallen een beroep doet op de overheid. Soms met problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid waarbij dan verschillende organisaties en professionals betrokken zijn bij één casus.
Alleen door een langdurige integrale persoonsgerichte aanpak van zorg- en veiligheidspartners op lokaal en regionaal niveau lukt het om de inwoners weer een stabiel leven te laten leiden.

Een regioteam van adviseurs die de samenwerking tussen sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein versnelt of versterkt is succesvol gebleken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat daar de komende jaren dan ook op inzetten. De inzet is zowel vraaggerichte als proactieve advies en ondersteuning, waar het delen van goede praktijken en kennisuitwisseling structureel onderdeel van uitmaakt. Tegelijkertijd is de kracht van de regioadviseurs dat zij flexibel kunnen inspringen op de actualiteiten en behoeften uit de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website